Širok portfelj svetovalskih in izobraževalnih storitev, namenjenih uresničevanju poslovnih strategij.

Novica
"Mednarodna akreditacija za Dialogos"
[Ljubljana, 11.6.2018 ]
Na večdnevnem akreditacijskem izpitu v Beogradu si je Brane Gruban pridobil mednarodno akreditacijo svetovalca za managerska orodja vodilne svetovne družbe Human Synergistics Int. iz Chicaga, ZDA: "Veseli me, da bodo zdaj naši partnerji lahko imeli na voljo vrhunska orodja HSI, ki veljajo za najboljša v svetu na področju org. kulture ter razvoja voditeljstva in vodij!"

Raziskave in razvoj
"Če želite zmagati na trgu, morate najprej zmagati... doma!"
[Ljubljana, 2.5.2018 ]
Družbi Dialogos, Strateške komunikacije, Ljubljana in Valicon, Ljubljana, sta združili moči pri raziskovanju notranjega okolja organizacij. Tako sta se odzvali na opazne trende iz globalnega okolja, ki prav nekatere parametre iz notranjega okolja podjetij, kot sta zavzetost zaposlenih in org. kultura, izpostavljajo kot temeljne predpogoje poslovne uspešnosti!

Prvi skupni projekti so stekli in pričakujemo, da bo interes slovenskih podjetij primerljiv z odzivom po svetu, kjer je zavzetost že vsaj pet let trend št. 1 na kadrovskem področju, org. kultura pa je bila celo razglašena za globalni izziv leta.

Novica
Vroči mikrofon na Val 202
[Ljubljana, 30.1.2018 ]
Na vročem mikrofonu Vala202 je bil gost Brane Gruban iz Dialogosa. Pogovor je potekal o kadrovanju v slovenskem poslovnem okolju. Več na.

Kadrovske novice
Spremembe v vodstvu
[Ljubljana, 15.1.2018 ]
Direktorica družbe je z začetkom leta 2018 postala Nada Brajnik Gruban, iz rednega delovnega razmerja se je s 15.1.2018 poslovil Dejan Gruban.
Knjiga meseca
Executive Instinct
[ 8.6.2017 ]
Homo sapiensa smo v 200.000 letih zgodovine končno uspeli potegniti iz kamene dobe! Vendar pa nam ne uspe kamene dobe potegniti iz človeka... še vedno so v nas močno zasidrana vedenja, ki si jih je mati narava izborila skozi ves ta čas. O tej kontroverzni teoriji evolutivne psihologije govori svetovna knjižna uspešnica prof. Nigela Nicholsona iz London Business School! Obvezno branje!

Novost v izobraževalni ponudbi
Situacijski in motivacijski model vodenja za zavzetost
[Ljubljana, 5.12.2016 ]
Managerji. Vodje. Voditelji... osamljeni jezdeci, ljudje v maskah ali upravitelji nerešljivih paradoksov? Nekaj v managementu se mnogim zdi tako enostavno, da so prepričani tem, da so temu poslanstvu zlahka kos! Toda v resnici sploh ni tako. Razpeti med nasprotujoče in celo konfliktne si interese npr. lastnikov, zaposlenih, kupcev, medijev, lokalne skupnosti in mnogih drugih (nepotešenih) javnosti, iščejo managerji odgovor na večno dilemo, ali sploh lahko in kako zagotoviti moder kompromis med vsemi naštetimi (nasprotujočimi) interesi ter hkrati ohraniti integriteto lastne stroke, profesije, ki so se ji zapisali.
Coaching
Prenehajte biti managerji, postanite... coachi?
[HRM Revija, november 2014 ]
Kar 2/3, po mnenju nekaterih poznavalcev pa celo 90% poslovnih strategij, se nikoli ne uresniči tako, kot so bile zastavljene! Razlog za to pa ne leži zgolj v vse večji negotovosti in nepredvidljivosti globalnega poslovnega okolja, ampak v dejstvu, da je organizacijska kultura, tista, ki lahko odločilno prispeva ali pa zavira uresničitev poslovnih strategij in vizij! Kaj storiti na ravni posameznikov, podjetij in družbe nasploh? Kako pri tem lahko pomaga coaching vodij, ki v največji meri (so)oblikujejo takšna vedenja zaposlenih? Odgovor je na dlani: prenehajmo biti managerji in postanimo... coachi!
Trendi v upravljanju delovne uspešnosti
Slovo letnih razgovorov?
[Finance, 7.10.2014 ]
Bliža se čas za izvedbo letnih razgovorov. Rutino bržkone vsi poznate. S sodelavcem se zapreta v pisarno, izročite mu obrazec in nato začneta dobro znani, že nekoliko kliširan pogovor. Najprej mu poveste nekaj pozitivnih misli o stvareh, ki jih počne dobro, nato še nekaj neprijetnih resnic o njegovih šibkih plateh, vmes in na koncu pa sledi še nekaj "adutov" o razvoju sodelavca, ki pa znajo tudi resno prizadeti sodelavčev ego!
Novost v izobraževalni ponudbi
Sposobnost učinkovitega vplivanja na druge
[Ljubljana, 31.3.2014 ]
Ste kdaj v trenutkih refleksije na svoje delo, premišljevali kaj v resnici počnete in kako porabite svoj čas? Vpogled v koledarje vaših mobilnih telefonov, tabličnih ali prenosnih računalnikov ali pa preživelih "papirnih" koledarjev bo na prvi pogled pokazal številne sestanke, službene poti, kosila, udeležbe na konferencah... Zaprepadeni boste ugotovili, da velik del svojega časa posvetite... "prodaji" ali bolje poskusom tako ali drugače vplivati na druge!?
Upravljanje organizacijske kulture
(Nova) prioriteta managementa?
[Ljubljana, 11.12.2013 ]
Iskanje svetega grala na področju ravnanja z zaposlenimi še zdaleč ni končano! Ideja, da bi že nekaj kapljic iz keliha imenovanega zavzetost zaposlenih, zadostovalo za odpravo številnih trenutnih organizacijskih glavobolov, je naivna in lahkomiselna, vsekakor pa je to zgolj... sveta preproščina! Prava pot je težja, počasnejša in predvsem zahtevnejša, saj terja skrbno preučevanje fenomena organizacijske kulture z namenom diagnosticirati, aktivirati in utrjevati konstruktivna vedenja zaposlenih, ki omogočajo pravo zvrst zavzetosti in optimirajo delovno in poslovno uspešnost!
Zavzetost zaposlenih
The Sad State of Global Workplace Engagement
[Ljubljana, 12.11.2013 ]
V Dialogosu smo na problem nezavzetosti zaposlenih opozarjali že pred petimi in več leti ter s številmi naročniki zastavili spremembe na tem področju! Žal pa mnogi še vedno romantično prisegajo na koncept zadovoljstva zaposlenih, ki sodi v ropotarnico zgodovine! Ker so ljudje lahko zadovoljni, ne pa tudi zavzeti!? Globalna študija kaže žalostno podobo, samo 13% zaposlenih je zavzetih...
Upravljanje organizacijske kulture
Kultura pospravi strategijo za zajtrk!*
[Ljubljana, 3.4.2013 ]
Ob analizi različnih strateških dokumentov, ki smo jih opravili v nekaj zadnjih mesecih, je bilo opaziti izrazito prepoznaven "modni trend", saj namesto integralnega sistemskega modela poslovne uspešnosti prevladuje preprost pragmatičen pristop! Malikujeta se namreč prvi dve komponenti sistemskega sinergičnega poslovnega modela, poslanstvo in strategija ("delati prave stvari") in procesi ter sistemi ("stvari delati prav"), medtem, ko tretja komponenta v tem zmnožku (!) poslovne uspešnosti iz sistemskega modela, organizacijska kultura ("skladno se vesti"), ni deležna pravzaprav nobene resne pozornosti!
Upravljanje delovne uspešnosti zaposlenih:
Klasični opisi delovnih mest so zgodovina?
[16.1.2013 ]
Spoznanje večletne gospodarske krize, da danes praktično ni novih delovnih mest ali pa da do novih zaposlitev posamezniki lahko pridejo le po zvezah in ne zaradi njih lastne kompetentnosti, je odločilno prispevalo k temu, da se na razvoju metodologije opisov delovnih mest, v zadnjih letih ni zgodilo prav nič radikalno novega!
Novost v ponudbi
Raziskave in razvoj
[Ljubljana, 13.2.2013 ]
V managementu velja enostavno načelo: kar se da meriti, je mogoče upravljati! In obratno... seveda! Zato smo se v Dialogosu odločili vzpostaviti vrhunsko raziskovalno podlago za naše svetovalske in upravljalske modele, saj brez ustrezne diagnostike ne morejo v praksi zaživeti prav nobeni upravljalski ali akcijski načrti sprememb!
Upravljanje organizacijske kulture in zavzetost zaposlenih:
Vrhunska poslovna strategija (ni) dovolj?
[Finance, 16.1.2013 ]
Izkušnje iz slovenskega poslovnega okolja vse bolj kažejo, da je bilo v zadnjih nekaj mesecih pripravljenih več poslovnih strategij kot prej bržkone v celotnem desetletju!? Podrobnejša spremljanja prvih rezultatov teh strategij pa kažejo nadvse nerazveseljivo sliko! V čem je pravzaprav največja težava, past in izziv? V nepredvidljivosti globalnega poslovnega okolja, v (ne)kakovosti uporabljenih strateških modelov?
Izziv coachinga:
Veliko vodij, premalo voditeljev?
[HRM Revija, november 2012 ]
Vodenje po malce poenostavljeni definiciji ni nič drugega kot doseganje rezultatov s pomočjo svojih sodelavcev, ali povedano drugače, kot proces, da bi iz svojih sodelavcev uspeli "izvleči" tisto najboljše. Zato so povratne informacije iz zgolj enega samega vira, od vodje, nadrejenega, pogosto neobjektivne in pristranske, povzročajo odpore in le malo prispevajo k pripravljenosti posameznika za potrebne spremembe vedenj in prevzemanje odgovornosti za lasten razvoj.
(Ne)zavzetost zaposlenih
Letni razgovori: del problema ali del rešitve?
[5.9.2012 ]
Bliža se čas za izvedbo letnih razgovorov. Rutino bržkone poznate. S sodelavcem se zapreta v sejno sobo ali pisarno, izročite mu obrazec in nato začneta dobro znani, že nekoliko kliširan pogovor. Najprej mu poveste nekaj pozitivnih misli o stvareh, ki jih počne dobro, nato še nekaj neprijetnih resnic o njegovih šibkih plateh, vmes, ali na koncu pa sledi še nekaj "adutov" o razvoju sodelavca, ki pa znajo resno prizadeti sodelavčev ego! Izzidi?
Upravljanje organizacijske kulture
Zakaj odpovedujejo poslovne strategije?
[Finance, 16.3.2012 ]
V zadnjem času je znova vsepovsod po svetu zaslediti izjemen interes različnih organizacij za merjenje, analiziranje in posledično upravljanje organizacijske kulture! Čeprav fenomen organizacijske kulture še zdaleč ni več novost in je razcvet doživel v 80-letih prejšnjega stoletja z znamenito knjigo Petersa in Watermana "In Search of Excellence", pa je vnovično zanimanje zdaj motivirano predvsem s spoznanji o neuspehu številnih poslovnih strategij!
Operacijski sistem prihodnosti
Motivacija 3.0
[ 10.6.2011 ]
Motivacija 3.0 je nedvomno operacijski sistem prihodnosti. O njem nekaj več od enega izmed najbolj cenjenih avtorjev (uspešnica Drive na NYTimes lestvici knjižnih projektov), Daniela Pinka.
Novost v ponudbi
Izbirni kompetenčni proces (IKP)
[ 28.12.2010 ]
Ste vedeli, da vas napaka pri kadrovanju (neustrezna izbira posameznika za določeno delovno mesto ali vrsto dela!) stane v povprečju dve letni plači na tem delovnem mestu? Se zavedate, da največjo zavzetost, motiviranost in posledično delovno uspešnost posameznika lahko pričakujete le, če so "pravi" ljudje na pravih delovnih mestih, kjer imajo praktično vsak dan možnost početi tisto, kar delajo najbolje? Že samo ta dva primera ilustrirata kako neskončno drage so napake v procesu selekcije najprimernejših kandidatov za določeno delovno mesto in zakaj je v zadnjem času vnovič zelo aktualizirano vprašanje selekcijskih izbirnih procesov (angl. assesment).
Novost v ponudbi
Magična formula upravljanja delovne uspešnosti - VUDU
[ 19.4.2010 ]
V družbi Dialogos smo na osnovi desetletnih svetovalskih izkušenj, razvili popolnoma nov model integralnega upravljanja delovne uspešnosti in zavzetosti zaposlenih in ga nadgradili z nadvse prilagodlivo, enostavno in uporabno spletno aplikacijo za vodje imenovano VUDU. Vmesnik Upravljanja Delovne Uspešnosti vam omogoča učinkovito integralno povezljivost vseh štirih temeljnih gradnikov upravljanja delovne uspešnosti zaposlenih. Naročniki lahko do aplikacije dostopate preko spletne strani www.vudu.si, medtem, ko si lahko podrobnosti o naši novi storitvi pogledate tukaj.
Utrinki s predavanj
V Skopju je od 12. do 14. oktobra potekala 8. konferenca makedonske kadrovske zveze. Kot eden izmed povabljenih predavateljev se jo je udeležil Brane Gruban z odmevnim refereratom Employee Engagement: Myths and Reality. Gradiva s predavanja si lahko ogledate tukaj.
KOLEDAR Februar 2020
P T S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Letni koledar

ORGANIZACIJSKA KULTURA

@Melcrum
"Culture eats strategy for breakfast" - spremljajte debato na #internalcomms #companyculture. TESTIRAJTE VAŠ PRISTOP K LETNIM POGOVOROM Vse, ki bi želeli analizirati vaš pristop ali pripravljenost k uvajanju t.i. letnih (razvojnih) pogovorov, vabimo, da izpolnete vprašalnik na naši spletni strani. Geslo za dostop do vprašalnika je rlr. DIALOGOS@TWITTER GRADIVA S PREDAVANJ Udeleženci Dialogosovih predavanj, ki vam je bilo uporabniško ime in geslo že dodeljeno, lahko gradiva s predavanja, ki ste se ga udeležili, najdete tukaj. ČLANSTVO Dialogos je član Zbornice za management consulting - ZMCS.

ZMCS