Če pri odpiranju sporočila naletetite na težave, si ga lahko preberete tudi na naši spletni strani.
Magična formula upravljanja delovne uspešnosti - VUDU*

Brane Gruban, ABC
Prijazno pozdravljeni,

V Dialogosu smo na osnovi desetletnih svetovalskih izkušenj, razvili popolnoma nov model integralnega upravljanja delovne uspešnosti in zavzetosti zaposlenih in ga nadgradili z nadvse prilagodlivo, enostavno in uporabno spletno aplikacijo za vodje imenovano VUDU. Vmesnik Upravljanja Delovne Uspešnosti vam omogoča učinkovito integralno povezljivost vseh štirih temeljnih gradnikov upravljanja delovne uspešnosti zaposlenih: (1) fleksibilne opise delovnih mest (vloge, naloge, standardi in kompetence), (2) analize delovne uspešnosti (letni razgovori), (3) razvoj, testiranje, usposabljanje in coaching sodelavcev in (4) sisteme nagrajevanja, napredovanja in motiviranja sodelavcev! Končni učinek? Nesporno in merljivo večja delovna uspešnost in motiviranost sodelavcev ter učinkovito prevajanje poslovnih strategij v dnevna vedenja zaposlenih! Vabimo vas, da se v nadaljevanju o enostavnosti, praktičnosti in uporabni vrednosti magične formule upravljanja delovne uspešnosti VUDU prepričate sami!

Model upravljanja delovne uspešnosti zaposlenih ali obred letnih razgovorov?

Več kot 40 organizacij, podjetij in ustanov zasebnega in javnega sektorja v Sloveniji že uporablja Dialogosovo osrednjo platformo integralnega upravljanja delovne uspešnosti! Algoritem delovne uspešnosti je kot vemo navidez sila preprost:

DU = Z x M (znanje x motivacija).

V praksi pa se je implementacija rešitev, ki zagotavljajo večjo delovno uspešnost v včasih precej skrivnostnih obredih, ki v obliki ti. letnih razgovorov potekajo med vodji in sodelavci, izkazala za precej bolj trd oreh!

Kratko, pet minutno predstavitev modela upravljanja delovne uspešnosti si lahko ogledate na naši spletni strani!

Dialogos zato zdaj ponuja svojo magično formulo VUDU, kjer posebna spletna aplikacija zagotavlja medsebojno povezljivost vseh tistih parametrov, ki vplivajo na večjo delovno uspešnost zaposlenih. Skrivnost je namreč prav v tem, v povezljivosti, saj posamezni elementi upravljanja delovne uspešnosti ne glede na njihovo siceršnjo pomembnost, preprosto ne jamčijo uspeha!

Recimo: jasno definiranje pričakovanj v opisih delovnih mest, vas samo po sebi ne bo pripeljalo do uspeha. Prav tako ne zgolj koristne povratne informacije, ki jih ponujajo letni razgovori. Enako velja tudi za razvoj sodelavcev - to samo zase še ni dovolj! Da o iluzijah in pasteh denarnega nagrajevanja niti ne govorimo! Magična receptura obreda imenovanega upravljanje delovne uspešnosti je torej le v povezovanju teh prvin na enotno platformo. In to je tisto kar zagotavlja VUDU, preprosta in učinkovita spletna aplikacija za vodje!

Nadvse enostavna in intuitivna spletna aplikacija VUDU in fleksibilnost procesov ter rešitev, ki jih podpira, je jamstvo, da so časi zamudnih, nepreglednih in neučinkovitih kadrovskih procesov pri obvladovanju vseh parametrov delovne uspešnosti zaposlenih, za nami in nepreklicno mimo! Ponuja vse, kar vodje in njihovi sodelavci v ta namen potrebujejo, v veliko pomoč pa je tudi kadrovskim delavcem pri analizi številnih parametrov tradicionalnih kadrovskih procesov: selekciji kadrov, opredeljevanju ključnih kadrov in ključnih delovnih mest, analizi kariernih poti in načrtov, upravljanju talentov, usposabljanju zaposlenih, ciljnem vodenju, komuniciranju z zaposlenimi, ipd.

Pri tem se uporabnik sam odloči za najbolj optimalno izbiro spletne aplikacije! Lahko jo namesti in integrira v svoj poslovno informacijski ali kadrovski sistem oz. omrežje ali pa zaupa, da bo celoten proces potekal na varovanih strežniku Dialogos, kar po mnenju mnogih Dialogosovih naročnikov prinaša dodatne prednosti in dodano vrednost.

Dovolite nam, da vam na kratko predstavimo in vas v naslednjih nekaj kratkih video prispevkih sprehodimo skozi nekaj značilnih korakov Dialogosove VUDU spletne aplikacije.


1. Kaj je VUDU?
Trajanje: 2:00

2. Kakovostni opisi DM
Trajanje: 1:33

3. Primer opisnega lista
Trajanje: 2:01

4. Razvojni letni pogovori
Trajanje: 1:04

5. Razvoj sodelavcev
Trajanje: 1:01

6. Namesto zaključka
Trajanje: 1:18

Prednosti in koristi spletne aplikacije VUDU

  • občutno zmanjšuje stroške in avtomatizira ter skrajša čas izvajanja letnih razgovorov - tudi do 75%!
  • letni razgovori postajajo celoletni proces in ne osamljen ter osovražen posamičen dogodek, kar odločilno zaznamuje tudi odnose med vodji in sodelavci!
  • izboljšuje kakovost procesa letnih razgovorov med vodji in sodelavci;
  • povezuje cilje posameznikov s prioritetami, strategijo in vrednotami organizacije;
  • zagotavlja zmogljiv in predvsem celovit nadzor nad celotnim procesom upravljanja del. uspešnosti iz ene same točke!
  • omogoča fleksibilno prilagajanje različnim poslovno-informacijskim sistemom, platformam in bazam podatkov ter kadrovsko informacijskim sistemom KIS;
  • vzpostavlja pogoje za večjo zavzetost zaposlenih in njihovo večjo individualno delovno uspešnost ter s tem prispeva večji poslovni uspešnosti;
  • odpravlja vidne omejitve nekaterih standardnih modulov kadrovsko informacijskih sistemov;
  • VUDU zagotavlja hitro vračilo na vložene naložbe v upravljanje delovne uspešnosti!

Za dodatne informacije in naročila, ali osebno predstavitev nas pokličite na telefon 041 688 177 ali nam pošljite elektronsko sporočilo.

* vudu (angl. voodoo)... urok ali magična formula, ki naj bi vsebovala skrivno moč!
DIALOGOS, Strateške komunikacije, d.o.o.
Smoletova 12, SI-1000 Ljubljana
tel. +386 (0)1 510 32 30
gsm. +386 (0)41 688 177
info@dialogos.si
www.dialogos.si
Copyright (C) DIALOGOS, Strateške komunikacije, d.o.o., 2010. Vse pravice pridržane.
Nobenega dela tega gradiva ni dovoljeno ponatisniti, reproducirati ali posredovati s kakršnimikoli sredstvi, elektronskimi, mehanskimi, s fotokopiranjem, zvokovnim snemanjem ali kako drugače, brez pisnega dovoljenja avtorja.