Dialogos | Objave | Intervjuji

Intervjuji

Anja Potočnik, Finance
Sodobni pristopi k nagrajevanju in motiviranju zaposlenih
[Finance, 24. november 2000]
Sposoben menedžment zagotavlja okolje, vzdušje in klimo za aktiviranje vsega intelektualnega kapitala organizacje.

Marjeta Bogataj, Finance
Internet kot mladostniški seks - veliko govorice, malo resnice
[Finance, 25. oktober 2000]
"Lahko vam naštejem več kot sto razlogov, zakaj imeti internet, medtem ko imajo žal v slovenskih podjetjih v mislih le enega ali dva", pravi direktor Literala Brane Gruban. Po njegovih besedah je ena od pomembnejših osnovnih možnosti interneta upravljanje odnosov s ciljnimi skupinami. "Sploh pa si je treba zapomniti, da ne gre več za tekmo med ponudniki izdelkov in storitev, temveč za tekmo med poslovnimi modeli. Te dimenzije interneta namreč mnogi v Sloveniji še niso dojeli."

Vesna Vuković, Gospodarski vestnik
Komunikatorji naj rešujejo težave v podjetju
[Finance, 28. junij 2000]
Tako pravi Brane Gruban, ki tudi ugotavlja, da kljub zavedanju o pomembnosti človeških virov za konkurenčnost podjetij ta še vedno nimajo razvitega področja internega komuniciranja.

Daniela Brečko, Gospodarski vestnik
Plesni koraki za dinozavre
[Gospodarski vestnik, 22. junij 2000]
Harward Business review je zapisala, da je Balanced Scorecard (BSC), uravnotežen sistem kazalnikov uspešnosti poslovanja, najvplivnejša ideja v menedžmentu zadnjih 75 let. Avtorja nove poslovne filozofije Robert S. Kaplan in David P. Norton pravita, da je BSC nujen odziv na resno pomanjkljivost tradicionalnih menedžerskih sistemov. Filozofijo vodenja BCS so prevzela vsa uspešnejša svetovna podjetja. Braneta Grubana, direktorja podjetij Literal in Dialogos, ki že več let spremlja idejo BSC, smo vprašali, kaj bo nova poslovna filozofija pomenila za slovenska podjetja.

Barbara Primc, Delo
Motiviranje zaposlenih je naloga managerjev
[Delo, 29. februar 2000]
Konkurenčne prednosti podjetja danes ne morejo več zagotavljati zgolj s pridobivanjem svežega kapitala in s posodabljanjem tehnologije, tradicionalno merjenje poslovne uspešnosti samo s finančnim količnikom, torej dobičkom, pa še ne zagotavlja varne prihodnosti podjetja. Dobri poslovni rezultati, večja produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih vedno bolj izvirajo iz (uspešnega) sistema nagrajevanja in motiviranja zaposlenih.

Mateja Gruden, Delo
Interno komuniciranje: pogovor z Branetom Grubanom
Vodilne je treba naučiti sporazumevanja

[Delo, 23. november 1999]
Uspešnost podjetij je vedno bolj neposredno povezana s kakovostjo komuniciranja znotraj organizacije oziroma z internim komuniciranjem. V zadnjih letih je bila ta povezanost predmet številnih raziskav v tujini, toda v slovenskem poslovnem prostoru niso imele posebnega odmeva.

Marjeta T. Vesel
Odnosi med zaposlenimi: kdo je kralj, kdo naj bo prej
Kura ali jajce, kupec ali zaposleni?

[Manager, 30. september 1998]
Podjetja v tujini odkrivajo nove vire konkurenčnosti znotraj sebe - med zaposlenimi. In kako slovenski managerji prepoznavajo interno komuniciranje kot prispevek k poslovni uspešnosti?

Petja Rijavec
Mednarodna akreditacija
Pot k uveljavitvi odnosov z javnostmi

[Marketing magazin, 2. september 1997]
Na sedežu Mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev - IABC, v San Franciscu so konec julija letos prvič podelili mednarodno akreditacijo strokovnjaku za odnose z javnostmi in komunikacijski menedžment iz Slovenije. Prejel jo je Brane Gruban, predsednik družbe za komunikacijski management Pristop iz Ljubljane. Akreditacija IABC je največje strokovno priznanje posamezniku za posklicno usposobljenost.


More will mean worse.
Kingsley Amis

Natisni stranPošlji po e-pošti