Dialogos | O podjetju

O podjetju

Poslanstvo

Poslanstvo družbe Dialogos je omogočiti organizacijam doseči poslovno odličnost s svobodnim prilagajanjem zaposlenih strategiji in kulturi organizacij.

Vizija

Vizija družbe Dialogos je postati osrednja slovenska specializirana svetovalska družba za razvoj komunikacijskih kompetenc vodij in managerjev, sistema notranjega komuniciranja in procesnega obvladovanja sprememb ter razumevanja organizacijske kulture.

Vrednote

  • izziv tradicionalni miselnosti in vedenju organizacij in posameznikom
  • inovativnost in ustvarjalno reševanje problemskih situacij
  • rešitve s sodelovanjem
  • sprejemanje tveganj in negotovosti
  • pozitivne spremembe
  • dejanja, ki govorijo več od besed

Filozofija

Poslanstvo današnjih organizacij je uresničevanje poslovne odličnosti. Jamstvo, da bomo ta namen (Kaj?) tudi uresničili je dosledna izvedba zastavljenih strategij (Kako?) in hotenje ter zmožnosti biti delovno uspešni (S čim?) kot posameznik, skupina ali celota.

Toda ne uresničevanja strategije ne doseganja delovne uspešnosti ne moremo pričakovati, če ne mobiliziramo tistega kar je najdragocenejše, vendar pogosto preveč zapostavljeno: človeški potencial, človeški kapital organizacij. Proces aktiviranja človeškega kapitala ni ne lahek ne enostaven: pomoč lahko pričakujemo le z obvladovanjem procesov internega in eksternega komuniciranja, sprememb organizacijskega vedenja in odnosov ter upoštevanja načel upravljanja sprememb.

Strateški model

... je dobro izdelan in preverjen metodološki miselni vzorec, ki temelji na načrtnem upravljanju delovne uspešnosti posameznikov, posebej vodij. Vedenje in ravnanje vodij ter medsebojne komunikacije in odnosi prispevajo zadovoljstvu, zavzetosti in zaupanju.


Dialóg -a m (ô):
1. pogovor, navadno med dvema osebama, dvogovor
2. izmenjava mnenj med zastopniki različnih stališč z namenom doseči soglasje ali sporazum

Natisni stranPošlji po e-pošti