Dialogos | O podjetju | Brane Gruban, ABC

Brane Gruban, ABC

Brane Gruban

 

,
Los Angeles, ZDA, 1997

Profesionalni razvoj

 • Iskra, Tovarna TV sprejemnikov (1970 - 1983), vodja proizvodnje, direktor razvoja, direktor izvoza
 • Direktor sektorja izvoza Anglija, Iskra Commerce (1983 - 1985)
 • Marketing manager, Iskra Electronics Inc. New York, (1985-1988)
 • Svetovalec predsednika PO Iskra za odnose z javnostmi (1988-1990)
 • Direktor za odnose z javnostmi, Center Brdo pri Kranju (1990)
 • Direktor PR Centra - Agencije za odnose z javnostmi (1990-1993)
 • Direktor PRISTOP, Družba za komunikacijski management (1993-1997)
 • Predsednik družbe Pristop (1997-2000)
 • Director-at-large, IABC San Francisco (1999-2002)
 • Direktor, Literal, Informacijske tehnologije, Ljubljana (2000-2003)
 • Direktor, Dialogos, Strateške komunikacije, Ljubljana (2000-2010)
 • Predsednik družbe, Dialogos, Strateške komunikacije, Ljubljana (2010-)

Publicistična dejavnost

 • Objavil nad 650 strokovnih besedil v slovenskih in tujih časnikih ter revijah: Delo, MM, PRISTOP, Media Marketing, Gospodarski vestnik, Finance, Teorija in praksa, HRM revija, Revija za razvoj, Teorija in praksa, Manager, Obrtnik, Slovenija, Revija Marketing, Podjetnik, Hollis, Communication World, Public Relations Journal, IPRA Review, Public Relations Quarterly itd. ter v časopisih slovenskih podjetij in ustanov.
 • Znanstveno avtorsko delo (Revija Marketing, 1990)
 • Soavtor prvega slovenskega priročnika o odnosih z javnostmi (1990) ABC PR in raziskovalnega poročila Odličnost v komuniciranju (1994)
 • Avtor v knjigi "PR in Europe", Management Press BV, Netherlands (1995)
 • Soavtor knjige "Pristop k odnosom z javnostmi", Pristop, Ljubljana (1997)
 • Urednik in avtor v zborniku "Preskok k odnosom z javnostmi", Pristop, Ljubljana (1998)

Predavateljska dejavnost

 • Ekskluzivni predavatelj GV izobraževanja (2000- )
 • Ekonomska fakulteta v Ljubljani, Center za funkcionalno izobraževanje CISEF (interno komuniciranje, marketing, prepričevalno in interno komuniciranje in odnosi z javnostmi)
 • Fakulteta za družbene vede, Ljubljana (PR)
 • Center GZS Radenci (poslovno komuniciranje, PR, interno komuniciranje, marketing, krizni management, upravljanje sprememb, svetovalne veščine in spretnosti)
 • Center za razvoj managementa, IEDC Bled (sodobne zasnove PR, tržno komuniciranje, strateška zavezništva, krizni management)
 • Ekonomska poslovna fakulteta Maribor, predavanja na podiplomskem MBA študiju managementa: Komunikacijski management (1993-2000)
 • Gea College (PR, krizno in interno komuniciranje, komuniciranje za managerje, 1994 - 2004)
 • Vabljeni predavatelj na podiplomskem študiju EF, Beograd (1998, 1999, 2000)
 • Številna predavanja in svetovalska dejavnost za podjetja in organizacije (SKB, NLB, Krka, Mobitel, Adriatic, Belinka, Iskra, Urad Vlade, GZS, Gorenje, TEŠ, RLV, Lek, Merkur, ZZZS, ZDS, Iskratel, Iskrateling, Impol, Kovinoplastika, Inexa, Telekom, Agencija RAO, Zavarovalnica Triglav, Droga Portorož, A1, Petrol, Istrabenz, Luka Koper, ELES, Mercator, Begrad, Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, British Aerospace, itd.)
 • Predavanja na mednarodnih simpozijih in kongresih (New Orleans, 1998; Bled, 1999, Bruselj 2000, Tampa, Florida 2000)
 • Predavanja na šoli za odnose z javnostmi ŠOJA (Ljubljana, 2002-2005)
 • 1.700 seminarjev z blizu 20.000 udeleženci

Izobraževanje in dodatno izpopolnjevanje

 • Študij ob delu na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani
 • ZT šola Iskra (1984)
 • Seminarji ZT Radenci (1983 - 1988), ZT registracija
 • Business Administration, New York (1986)
 • Public Relations, European Management Center, Belgija (1989)
 • Public Relations, SDL London (1992), IABC (San Francisco 1992), IABC Chicago (1993), Templeton College (1993), Nottingham (1993), Crans Montana (1994), SDL London (1994), CERP Bruselj (1994), IABC Boston (1994)
 • Harvard University, Graduate School of Business Administration, Boston (1995) - Leadership in service firms
 • European Consultant Development Seminar, MCE, Paris (1995)
 • People Power, MCE, London (1997)
 • Leadership for change, London Business School, London (1997)
 • Mednarodna akreditacija za poslovno komuniciranje, Los Angeles 1997
 • Interpersonal skills for Senior Managers, London Business School, London (1998)
 • Human Resource Strategies, London Business School (1999)
 • Balanced Scorecard, Business Intelligence, London (1999)
 • Strategic Human Resource Management, London Business School (1999)
 • Strategic Negotiation, Management Centre Europe (2001)
 • Managing People, Management Centre Europe (2002)
 • Advanced Negotiation, Management Centre Europe (2003)
 • Coaching for Performance, London Business School (2009)

Ostalo

 • Predsednik Slovenskega Društva za odnose z javnostmi (1994-1998)
 • Predsednik Združenja za management consulting pri GZS (1998 - 1999)
 • Član mednarodnih združenj za odnose z javnostmi IPRA (International Public Relations Association), IABC (International Association of Business Communicators), CERP (Evropska konfederacija za odnose z javnostmi), PRSA (Public Relations Society of America), FEACO
 • Mednarodne nagrade in priznanja: Gold Quill IABC za marketinški projekt SKB - Dokazujemo kaj zmoremo (IABC London, 1994) in v kategoriji avdio-vizuelnih komunikacij CD PRISTOP - Ena tema, tisoč pristopov (IABC London 1995), Gold Quill (1996, Dallas, ZDA) za priročnik za medijsko komuniciranje SKB banke, Gold Quill London (1997) za priročnik za zaposlene SKB banke, d.d.
 • Član mednarodne žirije IABC Excellence Award, San Francisco (1999, 2000, 2001)
 • Član mednarodne žirije IABC Gold Quill, London (1999), San Francisco (2000, 2001)
 • Član THINK-THANK skupine IABC Research Foundation, Seattle & Washington DC (1999-2001)
 • dobitnik najvišjega priznanja Slovenskega društva za odnose z javnostmi (PRSS): Nagrade za vzpostavljanje slovenskih strokovnih organizacij na področju odnosov z javnostmi in njihovo mednarodno uveljavitev (GZS, 2001)

Osebni podatki


A professional is a person who tells you what you know already, but in a way you cannot understand.
Anonymous

Natisni stranPošlji po e-pošti