Dialogos | Reference | Naročniki

Naročniki

Med naročniki svetovalskih in izobraževalnih storitev družbe Dialogos so številna ugledna slovenska in mednarodna podjetja, ustanove in organizacije. Nekaj referenčnih primerov; več na Predavanja:

Belinka, d.d.

 • upravljanje delovne uspešnosti
 • razvoj kompetenčnih profilov ključnih kadrov
 • model internega komuniciranja
 • usposabljanja s področja upravljanja sprememb, obvladovanja konfliktov, medosebno in prepričevalno komuniciranje, gradnje in razvoja timov in timskega dela, situacijskega in motivacijskega modela vodenja, kreativnega reševanja problemov, strategije poslovnih pogajanj, itd.
 • 360-stopinjski modeli upravljanja del. uspešnosti
 • priročnik in usposabljanje za izvedbo letnih razvojnih razgovorov
 • strategije in modeli reševanja poslovnih problemov

Lek, d.d.

 • nefinančni vidiki prevzemov in združevanj
 • model internega komuniciranja
 • intranet (LekNet)
 • usposabljanja s področja vrednot in organizacijske kulture ter upravljanja sprememb
 • komunikacijska podpora strategiji družbe, itd.
 • načrtovanje in izvedba spletnih strani
 • strateško svetovanje na področju odnosov z javnostmi

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 • uvajanje modela kompetenc (svetovalski projekt 2003 - 2005)
 • letni (razvojni) razgovor in upravljanje DU
 • uspešni vodja
 • vodenje sestankov
 • strategije poslovnih pogajanj
 • komuniciranje za managerje

NLB, d.d.

 • usposabljanje managerjev za obvladovanje sprememb, medosebno in prepričevalno komuniciranje ter pogajanja in strategije ravnanja z ljudmi
 • kreativno reševanje poslovnih strategij (CPS)
 • poslovno komuniciranje (ključni mladi kadri)

Luka Koper, d.d.

 • modeli in standardi partnerskega internega komuniciranja
 • strategije in modeli obvladovanja sprememb
 • razvoj tima in timskega dela
 • kompetenčni profil vodij

Merkur, d.d.

 • uvajanje sistema kompetenc: prenova sistemizacije in letnih razgovorov
 • intranet in sistem internega komuniciranja
 • organizacijska klima, kultura in vrednote
 • kompetenčni profili in upravljanje delovne uspešnosti
 • kvalitativne raziskave notranjega okolja
 • strateška prenova kadrovskega podsistema
 • razvoj timov in timskega dela
 • obvladovanje sprememb
 • situacijsko vodenje

GV Izobraževanje, d.o.o.

 • specializirani seminarji in delavnice o upravljanju sprememb, internem komuniciranju, organizacijskem komuniciranju in odnosih z javnostmi, motiviranju in nagrajevanju, kako obdržati ključne kadre, svetovalskih veščinah, znanjih in spretnostih, strategiji poslovnih pogajanj, itd.
 • situacijsko vodenje, kompetenčni profili vodij, model razvoja kompetenc
 • letna srečanja kadrovskih stokovnjakov

Zavarovalnica Triglav, d.d., OE Murska Sobota

 • prenova kadrovske arhitekture
 • razvoj timov in timskega dela
 • kompetenčni profil vodje
 • program razvoja vodij

SCT, d.d.

 • uvajanje modela kompetenc (svetovalski projekt 2004 - 2005)

Fakultete za družbene vede

 • podiplomski študij politologije (ameriške študije)
 • odnosi z javnostmi in strateško upravljanje komunikacij

Eles, d.o.o.

 • letni (razvojni) razgovor in model kompetenc pri upravljanju delovne uspešnosti

Petrol, d.d.

 • usposabljanja vodij s področja upravljanja sprememb

Mobitel, d.d.

 • usposabljanje vodij s področja strateških poslovnih pogajanj
 • usposabljanja s področja organizacijske kulture
 • usposabljanja s področja situacijskega vodenja

Mercator, d.d.

 • usposabljanje vodij na temo letnih razgovorov in sodobnih pristopov pri nagrajevanju zaposlenih
 • interno komuniciranje in strateško obvladovanje sprememb

Maksim, d.o.o.

 • strategija upravljanja delovne uspešnosti
 • letni razgovori

Istrabenz-plini, d.o.o.

 • organizacijske komunikacije tretje generacije

Krka Zdravilišča, d.o.o.

 • usposabljanje vodij s področja modelov in standardov internega komuniciranja

Šola za odnose z javnostmi - ŠOJA (2002 - 2005)

 • interno komuniciranje

Domel, d.d.

 • vodenje in obvladovanje sprememb

GEA College, d.d.

 • komuniciranje za managerje

Finance, d.o.o.

 • inovacije v letnih poročilih

Telekom, d.d.

 • usposabljanje mladih managerjev iz Evrope ADEPT v angleškem jeziku

SENG, d.d.

 • uvajanje modela kompetenc
 • uvajanje letnih razgovorov

Iskrateling, d.o.o.

 • celoletno usposabljanje vodij s področja strategij ravnanja z ljudmi

Premogovnik Velenje, d.d.

 • obvladovanje sprememb
 • strategije vodenja in ravnanja z ljudmi

DARS, d.d. in Podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

 • kompetenčni profi vodij
 • strategije ravnanja z ljudmi
 • obvladovanje sprememb
 • uvajanje letnih razgovorov

Med ostalimi naročniki izobraževalnih seminarjev, predavanj in delavnic v letih 1999 do 2005 pa naj omenimo še :


Če rezultat nič ne šteje, zakaj potem sploh štejejo?
A. Rupp, ameriški košarkaški trener

Natisni stranPošlji po e-pošti