Dialogos | Storitve | Ponudba izobraževanj | Odnosi z javnostmi

Odnosi z javnostmi

Bi dovolili, da vas operira nekdo, ki nima prav nobenih znanj in kirurške prakse? Odgovor se kar sam ponuja. In vendar na področju komuniciranja z javnostmi vsak dan operirajo "mazači". Prekletstvo poklica komuniciranja z javnostmi je namreč v tem, da (pre)več ljudi meni, da se na to področje spozna in da zanj ne potrebuje posebnih znanj. Pa tudi, če soglašamo, da ima stroka odnosov z javnostmi potrebne veščine in znanja, so na poti njene uveljavitve številne prepreke.

(Gruban, Brane: Odnosi z javnostmi, Podjetnik, november 1995)

Komu je namenjen?

Usposabljanje na področju odnosov z javnostmi je zato namenjeno vsem vodilnim in vodstvenim delavcem podjetij, zaposlenim v kadrovski službi in službi za marketing in/ali odnose z javnostmi.

Vsebina

Usposabljanje s področja odnosov z javnostmi zajema naslednje vsebine:

 • temeljna znanja o odnosih z javnostmi:
  • uvod v osnovne pojme in prakso odnosov z javnostmi;
  • vloge in modeli v odnosih z javnostmi;
  • deležniki, javnosti in javno mnenje;
  • razlike med marketingom, odnosi z javnostmi in novinarstvom;
  • pomen ugleda organizacij;
  • situacijska teorija javnosti;
  • splošno upravljanje in projektno vodenje;
  • vladni in javni odnosi ter lobiranje;
  • organizacija služb za odnose z javnostmi;
  • mednarodni odnosi z javnostmi;
  • koncept družbene odgovornosti;
  • odnosi s posebnimi javnostmi;
 • strateško načrtovanje komuniciranja z javnostmi in merjenje komunikacijskih učinkov:
  • vpetost komunikacijskega načrtovanja v strateško načrtovanje organizacij;
  • temeljne sestavine načrtovanja odnosov z javnostmi;
  • proces vodenja odnosov z javnostmi;
  • komunikacijska podpora ciljem organizacije;
  • izbor optimalnega orodja komuniciranja;
  • komunikacijsko prepričevanje;
  • modeli merjenja in evalvacije (programov) odnosov z javnostmi;
  • "domino" model komunikacijskih učinkov.

Objave

 • GRUBAN, Brane, Meta Maksimovič, Franci Zavrl, Dejan Verčič: ABC PR, Odnosi z javnostmi na prvi pogled - Ljubljana: PR Center, 1990
 • GRUBAN, Brane, Dejan Verčič, Franci Zavrl: Odnosi z javnostmi v Sloveniji: raziskovalno poročilo - Ljubljana: Pristop, posebna številka, 1994
 • GRUBAN, Brane: Odnosi z javnostmi - Ljubljana: Podjetnik, november 1995
 • GRUBAN, Brane: Performing public Relations in Central and Eastern Europe - Public Relations Quarterly 40(3), str. 20 - 23, 1995
 • GRUBAN, Brane, Dejan Verčič,ra Franci Zavrl: Pristop k odnosom z javnostmi - Ljubljana: Pristop, 1997, ISBN 961-90484-0-7
 • GRUBAN, Brane, Dejan Verčič, Franci Zavrl, ur.: Preskok v odnose z javnostmi - Ljubljana, Pristop, 1998


Približno šestkrat več oseb prebere povprečen časopisni članek kot povprečen oglas!
David Ogilvy

Natisni stranPošlji po e-pošti