Dialogos | Storitve | Raziskave in razvoj | Sistem integriranega razvoja organizacij, vodij in posameznikov | Vprašalnik za ugotavljanje življenskih slogov (LSI)

Vprašalnik za ugotavljanje življenskih slogov (LSI)

Vprašalnik za ugotavljanje življenskih slogov (Life Styles InventoryTM) - LSI je orodje, ki ga je razvil Dr. Clayton Lafferty in meri 12 konkretnih slogov ali vzorcev razmišljanj, ki lahko bodisi prispevajo k povečanju ali pa omejujejo učinkovitost posameznikov! Dvanajst vedenjskih slogov, ki jih LSI meri je organiziranih v tri večje skupine:

 • Konstruktivne sloge vedenj, ki vključujejo pričakovanja glede dosežkov, samouresničitve, humanistično-spodbudnih vedenj in družabnosti.
 • Pasivno/obrambne sloge vedenj, ki vključuje norme in pričakovanja za sloge kot so iskanje odobritev, konvencionalna vedenja, odvisnost in izogibanje.
 • Agresivno/obrambne sloge vedenj, ki vključuje norme in pričakovanja za sloge vedenj kot so nasprotovanje, moč, tekmovanje in perfekcionizem.

Raziskave so pokazale, da so posamezni slogi, ki jih meri LSI, neposredno povezani s številnimi pokazatelji učinkovitosti in uspešnosti posameznikov in vključujejo, managersko učinkovitost, učinkovitost reševanja problemov, kakovost medosebnih odnosov, prihodke, organizacijski nivo, posameznikovo zdravje in dobro počutje, ter vpliv posameznikov na organizacijsko kulturo.

Kako deluje LSI?

LSI sistem je sestavljen iz dveh ločenih vprašalnikov: LSI 1 in LSI 2. Vprašalnik LSI 1 je orodje namenjeno samooceni lastnih vedenjskih slogov in načinov razmišljanj, ki ga sestavlja 240 trditev. Vprašalnik LSI 2 izpolnjuje za posameznika do 12 sodelavcev in povzema njihova razmišljanja o istih 240-ih trditvah.

Izpolnjevanje vprašalnika vzame približno 20 do 30 minut časa. Rezultati LSI 1 in LSI 2 so udeležencem predstavljeni na t.i. Cirkumplex-uTM oz. krožnemu diagramu, podjetja HSI.

Uporaba

LSI orodje se lahko uporablja kot del coaching programa ali orodja za razvoj posameznika, ki vključuje:

 • povečanje samorazumevanja,
 • rast produktivnosti,
 • izboljšanje voditeljskih sposobnosti,
 • razvoj medosebnih veščin in
 • izboljšanje lastnega zdravja in dobrega počutja.

Na organizacijskem nivoju se LSI orodje lahko uporablja za:

 • prepoznavanje in razpravo o vplivih različnih osebnih slogov,
 • ocenjevanje trenutnih pristopov k motivaciji in coachingu ter
 • promociji bolj učinkovitih managerskih in voditeljskih strategij.

Dodatno želimo organizacijam in posameznikom z našimi coaching programi, zagotoviti večjo poslovno uspešnost, izboljšati individualno delovno uspešnost posameznikov in nadgraditi zahtevno timsko delo ter maksimirati učinke sprememb.


Spoznaj samega sebe!
- Sokrat

Natisni stranPošlji po e-pošti