Dialogos | Storitve | Raziskave in razvoj | Sistem integriranega razvoja organizacij, vodij in posameznikov | Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske učinkovitosti (OEI)

Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske učinkovitosti (OEI)

Skupaj z vprašalnikom za raziskovanje organizacijske kulture OCI®, globalno najpogosteje uporabljenim orodjem za merjenje organizacijske kulture, OEI - orodje za merjenje organizacijske učinkovitosti ugotavlja konkretne, praktične vzvode za spremembe, kot tudi same izzide in rezultate organizacijske kulture!

Kaj je OEI?

Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske učinkovitosti (angl. Organizational Effetiveness InventoryTM - OEI), zagotavlja organizacijam vpogled v njihovo uspešnost in učinkovitost, z zornega kota posameznikov, skupin in celotne organizacije. Prav tako meri notranje dejavnike in pogoje, ki vplivajo na organizacijsko učinkovitost in lahko služijo kot vzvodi za spremembe organizacijske kulture. Orodje se lahko uporablja samostojno, namesto tradicionalnih, pogosto pomanjkljivih raziskav organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih ali kot nadgradnja sodobnih raziskav zavzetosti zaposlenih! Za razliko od velike večine raziskav klime (ki se osredotočajo zgolj na rezultate, kot je zadovoljstvo zaposlenih), OEI orodje za ugotavljanje organizacijske učinkovitosti zagotavlja potrebne podatke o strukturah, sistemih, tehnologijah in veščinah/kompetencah, ki jih je mogoče spreminjati z namenom nadgradnje organizacijske uspešnosti in dolgoročne učinkovitosti.

Kako deluje OEITM?

Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske učinkovitosti obsega 128 vprašanj oblikovanih z namenom zagotoviti organizacijam podatke o njih samih, njihovi učinkovitosti in vplivu, ki ga imajo na svoje sodelavce. Posamezna vprašanja se osredotočajo na delo posameznikov, delovanje posameznih organizacijskih enot ali delovnih skupin oz. timov ter na delo neposredno nadrejenih vodij, kot tudi širše, na vprašanja, ki zadevajo celotno organizacijo!

Rezultati so predstavljeni v obsežnem in nadvse uporabnem poročilu. Poročilo obsega številne grafe in preglednice, ki rezultate posamezne organizacije primerjajo z zgodovinskim povprečjem (v preko 700 organizacijah) in konstruktivno primerjavo (z 120-imi organizacijami za katere je značilna konstruktivna organizacijska kultura). Rezultate je mogoče pripraviti ločeno tudi za posamezne podskupine (organizacijske enote, oddelke, podružnice, ipd.).

Izpolnjevanje standardnega OEI vprašalnika terja približno 20 minut časa. Organizacije pa lahko tudi dodajo do 40 organizacijsko specifičnih trditev ali vprašanj.

Uporaba

Vprašalnik za raziskovanje organizacijske učinkovitosti (OEI) se lahko uporablja za:

  • Kvalitativne raziskave in merjenje ključnih organizacijskih rezultatov in vzročnih dejavnikov ter pogojev.
  • Ugotavljanje vpliva posameznih dejavnikov na nivoju posameznikov, skupin in celotne organizacije na njeno učinkovitost.
  • Ocenjevanje odnosa sodelavcev, motivacije in stopnje stresa.
  • Ugotavljanje področij potrebnih sprememb in dvigovanje zavzetosti zaposlenih ter organizacijske uspešnosti in učinkovitosti.
  • Ugotavljanje vzvodov za spreminjanje trenutne organizacijske kulture, proti njeni idealni kulturi.
  • Merjenje vpliva programov organizacijskih sprememb in ukrepov.

V primeru, da se vprašalnik za ugotavljanje organizacijske učinkovitosti (OEI) uporablja skupaj z vprašalnikom za ugotavljanje organizacijske kulture (OCI), se pripravi obsežno združeno OCI/OEI poročilo, ki obsega rezultate obeh raziskav, kot tudi korelacij med OCI vedenjskimi normami in OEI rezultati! Združeno OCI/OEI poročilo organizacijam ponuja vrhunsko, podrobno analizo trenutne organizacijske kulture, vpliva kulture na rezultate in notranjih dejavnikov, ki najverjetneje spodbujajo trenutno organizacijsko kulturo (in jih posledično lahko uporabimo kot vzvode za konkretne spremembe)!

Komu je OEI namenjen?

Orodje za raziskovanje organizacijske učinkovitosti (OEI) lahko uporabljajo vse vrste organizacij, iz zasebnega in javnega sektorja, zavodi in ustanove.


Uglaševanje organizacijskih sistemov, struktur, tehnologije, veščin in kompetenc za doseganje željenih rezultatov

Natisni stranPošlji po e-pošti