Dialogos | Storitve | Raziskave in razvoj

Raziskave in razvoj

V managementu velja enostavno načelo: kar se da meriti, je mogoče upravljati! In obratno... seveda! Zato smo se v Dialogosu odločili vzpostaviti vrhunsko raziskovalno podlago za naše svetovalske in upravljalske modele, saj brez ustrezne diagnostike ne morejo v praksi zaživeti prav nobeni upravljalski ali akcijski načrti sprememb! Kot izhodišče za razvoj merilnega inštrumentarija smo upoštevali sistemski integralni model poslovne uspešnosti:

Slika 1: Sinergijski sistemski poslovni model?

Iz naših dolgoletnih praktičnih izkušenj smo opazili, da se (pre)pogosto malikujeta prvi dve komponenti sistemskega sinergičnega poslovnega modela, poslanstvo in strategija ("delati prave stvari") in procesi ter sistemi ("stvari delati prav"), medtem ko tretja komponenta v tem zmnožku (!) poslovne uspešnosti iz sistemskega modela, organizacijska kultura ("skladno se vesti"), ni deležna pravzaprav nobene resne pozornosti! Kazen za ta nesistemski pristop pa je zares drastična: neuspeh poslovnih strategij! Zato smo se v raziskovalni metodologiji osredotočili in specializirali predvsem na merjenje in raziskovanje parametrov, ki zadevajo tretjo komponento modela poslovne uspešnosti:

Z raziskovalnim pokrivanjem vseh teh treh področij smo se izognili naivnemu poenostavljanju v poslovnem okolju, ko se mnoge organizacije ukvarjajo zgolj s posledicami (klima in zavzetost zaposlenih), namesto z vzroki (organizacijska kultura).

Šteje torej samo in zgolj včasih zelo nepredvidljiva kombinacija vsega naštetega, ki jo lahko v najširšem kontekstu imenujemo organizacijska kultura! Organizacije morajo zato torej uglasiti kompleksne poslovne izzive s katerimi se soočajo tako s strategijami, vizijo, poslanstvom, procesi in sistemi, vendar v prvi vrsti tudi z ljudmi s katerimi razpolagajo! Visoko oktansko gorivo so njihova vedenja, ki jih usmerjajo vrednote!

Članek: Vrhunska poslovna strategija (ni) dovolj?