Dialogos | Storitve | Raziskave in razvoj | Zavzetost zaposlenih

Zavzetost zaposlenih

Zavzetost zaposlenih je že dobro desetletje eden ključnih vzročno posledičnih indikatorjev poslovne uspešnosti! Kot koncept je v celoti nadomestila nekdanje zadovoljstvo zaposlenih, katerega osrednja pomanjkljivost je znanstveno dokazano spoznanje, da ne ponuja prav korelacije s poslovno uspešnostjo! Zaposleni so lahko namreč zadovoljni: z delom, ki ga opravljajo, s sodelavci, okoljem v katerem delajo, ipd. vendar pa vse to še ni jamstvo za njihovo delovno uspešnost! To zagotavlja le zavzetost zaposlenih.

Slika 1: Piramida zavzetosti zaposlenih

Klasično zavzetost zaposlenih, ki je najpogosteje definirana kot "stopnja pripravljenosti in motiviranosti zaposlenih, da sami od sebe, brez zunanje prisile, prispevajo svoj delež k skupnemu uspehu" pa je vse bolj potrebno nadgraditi tudi z dejansko zmožnostjo organizacij sistemsko udejanjati kulturo okolja, ki podpira produktivnost zaposlenih ter zlasti s ti. energetsko zavzetostjo zaposlenih, ki govori o kulturi okolja, ki precej bolj široko in sistemsko promovira blaginjo in dobro počutje zaposlenih! Dialogos že vrsto let meri stopnjo zavzetosti zaposlenih in ima lastno bazo podatkov za slovensko okolje v katerih je zajetih blizu 50 organizacij iz zasebnega in javnega sektorja in preko 8.000 zaposlenih! Baza omogoča primerljivost z mednarodnimi bazami podatkov in s tem relevantne primerjave ne zgolj s slovenskim, ampak širšim mednarodnim poslovnim okoljem.

Več: Koncept o zavzetosti zaposlenih: inovacija ali imitacija?


Natisni stranPošlji po e-pošti