Dialogos | Storitve | Svetovanje

Svetovanje

Družba za strateške komunikacije Dialogos izvaja številne svetovalske in izvajalske projekte doma in v tujini na področju internega komuniciranja, upravljanja sprememb in organizacijske kulture, razvoja novih kompetenčnih profilov ključnih kadrov, maksimiranja človeškega kapitala podjetij, motiviranja in zadovoljstva zaposlenih. Tako kot naši partnerji se zavedamo, da dobre poslovne strategije same po sebi še niso jamstvo uspeha - če ni ljudi, ki so jih pripravljeni ali sposobni uresničiti. Strategije, strukturo in sisteme - nekoč tradicionalne sestavine upravljanja organizacij, danes vse bolj dopolnjujejo prvine kot so smotri, procesi in ljudje. Naloga managementa organizacij je maksimiranje človeškega kapitala organizacij, ki edini zagotavlja trajno konkurenčno usposobljenost, doseganje standardov poslovne odličnosti ali preprosto... neposnemljivost, drugačnost. V ta namen v svetovalski praksi družbe Dialogos ponujamo pet preverjenih in uveljavljenih miselnih modelov:

Dodatno ponujamo številne programe usposabljanj in izobraževanj, saj se zavedamo, da nas jutri kot svetovalske partnerje ne boste več potrebovali - potrebno znanje, veščine in spretnosti bodo osvojili vaši sodelavci usposobljeni na programih iz izobraževalne ponudbe Dialogos, d.o.o.


When we ask advice, we are usually looking for an accomplice.
Marquis de La Grange

Natisni stranPošlji po e-pošti