Dialogos | Storitve | Video usposabljanja

Video usposabljanja

V družbi Dialogos smo se na osnovi številnih izkušenj z izobraževanji s področja managementa, komuniciranja, ravnanja z ljudmi pri delu, razvoja kadrov, zlasti vodij in vodenja, odločili dopolniti našo sicer že uveljavljeno svetovalsko prakso s pomembno novostjo: t.i. video usposabljanji!

Klasičnemu usposabljanju vodij se zdaj namreč komplementarno pridružuje še kompletno učenje s sodobnimi digitalnimi (video) tehnologijami! S tem želimo v prvi vrsti našim naročnikom, sprva na področju letnih razgovorov in tekom leta 2009 tudi ostalih področjih vodenja in kompetenčnega profila vodij, prisluhniti na dveh, v tem trenutku, nadvse občutljivih področjih: pri zniževanju stroškov usposabljanj in pri učinkovitejši izrabi časa potrebnega za tovrstna izobraževanja in usposabljanja.

Vsi tisti, ki si torej želite osvežiti ali utrditi znanja in veščine potrebne za odlično vodenje in komuniciranje (vse kar je manj od tega pa danes že ne zadošča več!) si vsebine usposabljanj lahko ogledate bodisi na naši spletni strani, na vašem intranetu, na DVD zgoščenki ali USB ključku ter celo na vašem mobilnem telefonu!

Pri tem lahko sami izberete najbolj primeren čas in trenutek, prilagojen vašim lastnim prioritetam in željam. Skratka, za ogled posameznih prispevkov se lahko odločite, ko imate za njih najprimernejši čas - doma, v službi ali na poti - vsebine so prirejene tudi za prikazovanje na vse bolj popularnih mobilnih telefonih, ki omogočajo ogled video vsebin. Tako boste lahko kadarkoli in sproti osvežili vsebine, ki vas pri letnih razgovorih, najbolj zanimajo ali... delajo preglavice!


I begin with an idea, and then it becomes something else.
Pablo Picasso

Natisni stranPošlji po e-pošti