Dialogos | Predavanja

Predavanja

Svetovalsko delo družbe Dialogos dopolnjujejo številna predavanja doma in v tujini. Na naslednjih straneh si registrirani uporabniki, udeleženci posameznih programov, ki vam je bilo uporabniško ime in geslo že dodeljeno, ogledate gradiva iz usposabljanj.

HOFER Trgovina, d.o.o.
Strategije in taktike pogajanj
[Lukovica, 17. maj 2019]
Gorenje, d.d.
Upravljanje organizacijske kulture
[Portorož, 19. oktober 2018]
Upravna akademija
Urad RS za nadzor proračuna
[Ljubljana, 2. februar 2018]
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Nedenarne oblike motiviranja in spodbujanja zaposlenih
[Kranj, 7. december 2017]
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Kreativno reševanje poslovnih problemov in osnove psihologije za vodje
[Zagorje ob Savi, 17. november 2017]
Upravna akademija
Ciljno vodenje (MBO)
[Ljubljana, 6. in 8. november 2017]
Skupina Porsche Slovenija
Razvoj kritičnih kompetenc ključnih kadrov
[Goriška Brda, 25. in 26. oktober 2017]
NLB AD Skopje
Management By Coaching
[Skopje 16. - 19.oktobar 2017 i 20. - 23. novembar 2017]
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Nedenarne oblike motiviranja in spodbujanja zaposlenih
[Krško, 23. oktober 2017]
Komunala Izola, d.o.o.
Strategije in taktike pogajanj
[Izola, 29. september 2017]
Upravna akademija
Kreativno reševanje problemov
[Ljubljana, 19. september 2017]
Roche Slovenija, d.o.o.
Influencing Without the Power of Authority
[Ljubljana, June 15th 2017]
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Sinergija poslovne strategije in org. kulture
[Laško, 25. maj 2017]
Skupina Triglav
Idealna organizacijska kultura Skupine Triglav
[Ljubljana, 26. april 2017]
Big Bang, d.o.o.
Idealna organizacijska kultura Big Bang, d.o.o.
[Ljubljana, 3. april 2017]
Gostol TST, d.d.
Idealna organizacijska kultura Gostol TST, d.d.
[Čiginj, 20. februar 2017]
Štore Steel, d.o.o.
Vodja kot coach (MBC)
[Štore, 16. februar 2017]
DARS, d.d.
Situacijski model vodenja
[Slovenske Konjice, 30. november in 1. december 2016]
DARS, d.d.
Uvod v psihologijo za vodje
[Slovenske Konjice, 22. in 23. november 2016]
TPV, d.o.o.
Psihologija medosebnih odnosov za vodje
[Novo mesto, 29. november in 7. december 2016]
Učenje za življenje
Kako prepričati prepričane?
[Ljubljana, 20. oktober 2016]
8th MHRA International Conference & HR Expo
Employee Engagement: Myths and Reality?
[Skopje, October 13th 2016]
TPV, d.o.o.
Uvod v psihologijo vodenja / Psihologija medsebojnih odnosov
[Novo mesto, 17. in 19. oktober 2016 ter 8. in 10. november 2016]
Cetis, d.d.
Idealna organizacijska kultura Cetis, d.d.
[Terme Olimia, 23. september 2016]
Gorenje, d.d.
Upravljanje organizacijske kulture
[Portorož, 7. julij 2016]
23rd International Public Relations Research Conference BledCom
The role of engagement in the Slovenian Workplace: Ten years after
[Bled, July 1 - 2, 2016]
TPV, d.d.
Upravljanje sprememb ali obvladovanje kaosa?
[Novo mesto, 6. in 13. junij 2016]
DARS, d.d.
Motivacija 3.0
[Ljubljana, 7., 9., 14. in 15. junij 2016]
Adria Mobil, d.o.o.
Posodobitev osebnih razgovorov
[Novo mesto, maj in junij 2016]
Telekom, d.d.
Idealna org. kultura Telekom, d.d.
[Ljubljana, 30. maj 2016]
24. kongres ADMA 2016
Sposobnost vplivanja ali vodenje vodij?
[Portorož, 19. maj 2016]
Mercator, d.d.
Razvojni dialogi
[Ljubljana, 16. in 18. maj 2016]
DARS, d.d.
Sistemsko in strateško upravljanje izzivov in ciljno vodenje, II.del
[Domžale, 1. april 2016]
TPV, d.d.
Vodenje s cilji (MBO)
[Novo mesto, 19. in 22. april ter 9. maj 2016]
DARS, d.d.
Sistemsko in strateško upravljanje izzivov in ciljno vodenje, I.del
[Domžale, 17. marec 2016]
Adria Mobil, d.o.o.
Kakšna naj bi bila naša idealna org. kultura?
[Novo mesto, 2. marec 2016]
NLB Grupa
Upravljanje organizacione kulture NLB Grupe
[Ljubljana, 16. februar 2016]
DARS, d.d.
Kakšna naj bi bila naša idealna org. kultura?
[Ljubljana 11. februar 2016]
Adria Mobil, d.o.o.
Upravljanje delovne uspešnosti in organizacijske učinkovitosti
[Novo mesto, 1. februar 2016]
Štore Steel, d.o.o.
Upravljanje org. kulture
[Štore, 14. januar 2016]
Štore Steel, d.o.o.
Motivacija tretje generacije 3.0 in zavzetost sodelavcev
[Štore, 10. december 2015]
NLB Vita, d.d.
Idealna organizacijska kultura NLB Vita d.d.
[Ljubljana, 9. december 2015]
DARS, d.d.
Prenehajte biti manager, postanite coach sodelavcem: novi imperativi vodenja in vodij
[Ljubljana, 2. december 2015]
Slovenski državni holding, d.d.
Upravljanje sprememb ali obvladovanje kaosa?
[Ljubljana, 26. november 2015]
TPV, d.d., Novo mesto
Timi, timsko delo in komuniciranje v timu
[Novo mesto, 23. november in 3. december 2015]
DARS, d.d.
Motivacija 3.0 in nedenarne oblike motiviranja in spodbujanja zaposlenih
[Ljubljana, 19. november 2015]
Planet GV, d.o.o. in NLB, d.d.: Coaching Akademija
MBC Management By Coaching
[Ljubljana, 18. november 2015]
DARS, d.d.
Strategija upravljanja del. uspešnosti in zavzetosti sodelavcev
[Ljubljana, 12. november 2015]
Impol, d.d.
Strateško upravljanje poslovnih izzivov
[Portorož, 6. in 7. november 2015]
TPV, d.d. Novo mesto
Org. kultura: predpogoj za uresničevanje strategije podjetja?
[Novo mesto, 20. oktober 2015]
Kompas MTS, d.o.o.
Strategije in taktike poslovnih pogajanj
[Šenčur, 16. in 23. oktober 2015]
TPV, d.d., Novo mesto
Prenehajte biti manager, postanite... coach!
[Novo mesto, 14. oktober 2015]
NLB, d.d.
Idealna organizacijska kultura NLB d.d.
[Ljubljana, 15. september 2015]
Elektro Gorenjska, d.d.
Vodenje s cilji (MBO)
[Kranj, 15. - 17. september 2015]
TPV, d.d., Novo mesto
Timi in timsko delo
[Novo mesto, 26. avgust 2015]
TPV, d.d., Novo mesto
Prenehajte biti manager, postanite... coach!
[Novo mesto, 2. julij 2015]
HIT, d.d.
Motiviranje in coaching sodelavcev
[Nova Gorica, Šentilj, Kranjska Gora, maj 2015]
Elektro Gorenjska, d.d.
Prenehajte biti manager, postanite... coach!
[Kranj, april - maj 2015]
Hranilnica Lon, d.d.
Letni pogovori vodij in sodelavcev
[Kranj, 11. marec 2015]
Hit, d.d.
Letni pogovori: hoja k spovedi ali orodje vodenja?
[Nova Gorica, marec 2015]
Vseživljenska karierna orientacija
Sposobnost vplivanja
[Kranj, 29. in 30. januar 2015]
Sava Turizem, d.d.
Motivacija 3.0
[Portorož, 19. november 2014]
PlanetGV, d.o.o. in NLB, d.d.: Coaching Akademija
MBC Management By Coaching
[Ljubljana, 6. november 2014]
Roche Slovenija, d.o.o.
Strategije in taktike poslovnih strategij
[Ljubljana, oktober - november 2014]
Pokojninska A, d.d. - posvet in predavanje
Nova generacija motivacije zaposlenih
[Ljubljana, 23. oktober 2014]
Kompetenčni center - za trajnostno prihodnost
Strategije ravnanja z ljudmi: vpliv osebnosti (MBTI model)
[Maribor, 14. oktober 2014]
6. evropski teden podjetništva
Družbena odgovornost: licenca za delovanje ali alibi za neetično ravnanje
[Ljubljana, Novo mesto, Nova Gorica in Celje, 29. in 30. september, 1. in 2. oktober 2014]
Elektro Gorenjska, d.d.
Nedenarne oblike nagrajevanja in motiviranja zaposlenih
[Kranj, 23., 24. in 25. september 2014]
Gorenje, d.d. in Dedalus
Upravljanje organizacijske kulture
[Velenje, 29. avgust 2014]
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Upravljanje sprememb v podjetjih
[Ljubljana, Portorož, 18. - 19. junij 2014]
Elektro Gorenjska
Strategije ravnanja z ljudnmi: vpliv osebnosti (MBTI model)
[Kranj, 9. - 11. junij 2014]
Proactive
Culture eats strategy for breakfast
[Kozara, 22. - 24. maj 2014]
Elektro Gorenjska, d.d.
Ustvarjalno reševanje poslovnih problemov in izzivov
[Kranj, 17., 22. in 23. april 2014]
PlanetGV in NLB, d.d.
Vedenje s coachingom: prevajanje poslovnih izzivov v dnevna vedenja zaposlenih
[Ljubljana, 14. marec 2014]
Elektro Gorenjska, d.d.
Merjenje vpliva managerjev na organizacijsko učinkovitost in uspešnost
[Kranj, 17. januar 2014]
Roche, d.o.o.
Strategije in taktike poslovnih pogajanj
[Ljubljana, 23. in 24. januar 2014]
Gorenje, d.d.
Umetnost določanja ciljev
[Velenje, januar in februar 2014]
NLB Tutunska banka AD Skopje
Istraživanje stavova, mišljenja i zadovoljstva zaposlenih u NLB Tutunski banki
[Skopje, 19. decembar 2013]
Zbornica za management consulting
Kultura pospravi strategijo za zajtrk!
[Ljubljana, 12. december 2013]
Livar, d.d.
Predstavitev rezultatov raziskave organizacijske kulture
[Ivančna Gorica, 12. oktober, 2. in 14. december 2013]
Siemens, d.o.o.
Strategije upravljanja sprememb ali obvladovanja presenečenj?
[Kranj, 27. september 2013]
Hranilnica LON, d.d.
Strategije ravnanja z ljudmi: vpliv osebnosti (MBTI model)
[Kranj, 25. november 2013]
Združenje delodajalcev Slovenije
Nedenarne oblike nagrajevanja in motiviranja zaposlenih
[Ljubljana, 12. november 2013]
Hranilnica LON d.d., Kranj
Vseživljenska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene
[Kranj, 24. oktober 2013]
Planet GV, d.o.o.
Coaching: analiza razvojnih potreb
[Ljubljana, 19. oktober 2012 in 23. oktober 2013]
Elektro Primorska, d.d.
Letni pogovori: hoja k spovedi ali orodje vodenja?
[Nova Gorica, oktober in november 2013]
Združenje svetov delavcev in ŠCID
Upravljanje org. kulture: izziv za svete delavcev
[Bled, 18. oktober 2013]
Livar, d.d.
Kakšna naj bi bila naša idealna org. kultura?
[Ivančna Gorica, 12. oktober 2013]
Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.
Strategije upravljanja sprememb ali obvladovanje presenečenj
[Celje, 26. in 27. september 2013]
Elektro Gorenjska, d.d.
Kakšna naj bo naša idealna org. kultura?
[Kranj, 24. september 2013]
Elektro Primorska, d.d.
Prenova sistemizacije in uvajanje modela kompetenc
[Nova Gorica, 16. maj 2013]
Energetika Celje
Sinhronizacija vodilnega tima EC
[Celje, 14. in 15. maj 2013]
Simobil, d.d.
Kakšna naj bi bila naša organizacijska kultura?
[Ljubljana, 9. maj 2013]
Luka Koper, d.d.
Letni pogovori: Hoja k spovedi ali orodje vodenja?
[Koper, 8. in 30. maj 2013]
Iskra ISD, d.o.o.
Kakšna naj bi bila naša idealna org. kultura?
[Kranj, 18. april 2013]
Luka Koper, d.d.
Zakaj odpovedujejo poslovne strategije?
[Ankaran, 28. marec 2013]
NLB Montenegrobanka a.d.
Istraživanje stavova, mišljenja i zadovoljstva zaposlenih u NLB Montenegrobanci
[Ljubljana/Podgorica, 20. februar 2013]
NLB Prishtina
Survey of employee views, opinions and satisfaction
[Prishtina, 13. februar 2013]
NLB Razvojna banka Banja Luka
Istraživanje stavova, mišljenja i zadovoljstva zaposlenih u NLB Razvojnoj banci
[Banja Luka, 5. februar 2013]
Elektro Gorenjska, d.d.
Kakšna naj bo naša idealna org. kultura?
[Kranj, 14. februar 2013]
Združenje delodajalcev Slovenije
Zakaj odpovedujejo poslovne strategije: je vzrok org. kultura?
[Ljubljana, 28. januar 2013]
Esotech, d.o.o. - šola vodenja
Strategije internega komuniciranja z in med zaposlenimi
[Velenje, 17. januar 2013]
NLB banka a.d. Beograd
Istraživanje stavova, mišljenja i zadovoljstva zaposlenih u NLB banki a.d. Beograd
[Beograd, 10. januar 2013]
Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.
Kakšna naj bo naša idealna org. kultura?
[Celje, 18. december 2012]
Esotech, d.o.o., Šola vodenja
Motivacijsko vodenje zaposlenih
[Velenje, 6. december 2012]
Esotech, d.d.
Uvajalni in redni letni razgovori
[Velenje, 27. november 2012]
Esotech, d.d.
MBC (Management By Coaching): vodenje s coachingom
[Velenje, 15. november 2012]
Ljubljanske Mlekarne, d.d.
Kako do večje zavzetosti zaposlenih
[Ljubljana, 23. - 25. oktober 2012]
Združenje delodajalcev Slovenije
Kako učinkovito komunicirati z zaposlenimi v času krize in velikih sprememb
[Ljubljana, 22. oktober 2012]
Esotech, d.d.
Upravljanje konfliktov
[Velenje, 17. oktober 2012]
Energetika Celje, d.o.o.
Voditeljstvo tretje generacije v managementu
[Celje, 9. oktober 2012]
Polycom, d.o.o.
Redni letni razgovori (RLR)
[Poljane nad Škofjo Loko, 4. oktober 2012]
Esotech, d.d.
Kreativno reševanje poslovnih problemov in osnove sistemske teorije
[Velenje, 26. september 2012]
Združenje delodajalcev Slovenije
Nedenarne oblike nagrajevanja in motiviranja zaposlenih
[Ljubljana, 20. september 2012]
Ljubljanske mlekarne, d.d.
Motivacija tretje generacije managementa 3.0
[Ljubljana, 18. junij 2012]
Carrera, d.o.o.
Coaching
[Ormož, 18. in 19. maj 2012]
Schaeferrolls, d.o.o.
Zakaj korenček in palica (ne) delujeta?
[Begunje, 17. maj 2012]
Koplast, d.o.o.
Redni letni razgovori
[Slovenska Bistrica, maj 2012]
Esotech, d.d.
Timi in timsko delo
[Velenje, 9. in 10. maj 2012]
Podgorje, d.o.o.
Uvajalni in redni letni razgovori
[Šentjernej, april in maj 2012]
Koplast, d.o.o.
Prenova sistemizacije in uvajanje modela kompetenc
[Slovenska Bistrica, 31. januar 2012]
Esotech, d.d.
Uvajalni in redni letni razgovori
[Velenje, 25. februar 2012]
Domel, d.d.
Redni letni razgovori
[Železniki, 13. januar 2012]
Esotech, d.d.
Voditeljstvo in voditelji tretje generacije
[Velenje, 8. december 2011]
EuroPlus, d.o.o.
Upravljanje delovne uspešnosti sodelavcev
[Šenčur, december 2011]
Carrera Optyl, d.o.o.
Strategija ravnanja z ljudmi: vpliv osebnosti (MBTI model)
[Ormož, 2. in 3. december 2011]
Carrera Optyl, d.o.o.
Upravljanje konfliktov
[Ormož, 23. november 2011]
Podgorje, d.o.o.
Prenova sistemizacije in uvajanje modela kompetenc
[Šentjernej, 22. november 2011]
Elektro Ljubljana, d.o.o.
Projekt prenove in nadgradnje letnih razgovorov
[Ljubljana, 17. november 2011]
Carrera Optyl, d.o.o.
Voditeljstvo
[Ormož, 26. oktober 2011]
Združenje Svetov delavcev Slovenije
Voditeljska blagovna znamka nove generacije
[Bled, 18. in 19. oktober 2011]
Združenje Manager
Motivacija 3.0 ali zakaj korenček in palica (ne) učinkujeta?
[Portorož, 29. in 30. september 2011]
Esotech, d.d.
Strategije ravnanja z ljudmi: vpliv osebnosti (MBTI model)
[Velenje, 26. september 2011]
Abanka, d.d.
Value Based Management
[Portorož, 8. in 9. september 2011]
Esotech, d.d.
Uvajanje sistema kompetenc
[Velenje, 7. junij 2011]
Iskra ISD, d.o.o.
Upravljanje konfliktov
[Kranj, 20. in 21. maj 2011]
Abanka, d.d.
Upravljanje z vrednotami
[Ljubljana in Maribor, maj in junij 2011]
Nova ljubljanska banka, d.d.
Vodenje in komunikacija v času večjih sprememb (04.03.000)
[Ljubljana, maj in junij 2011]
Luka Koper, d.d.
Strategije in taktike poslovnih pogajanj
[Koper, 30. marec 2011]
Iskra ISD, d.o.o.
Upravljanje delovne uspešnosti in zavzetosti ter motivacijsko vodenje
[Kranj, 25. in 26. marec 2011]
SKB banka, šola vodenja
Strategije in taktike poslovnih pogajanj
[Ljubljana, 17. in 18. marec 2011]
NKBM, d.d.
Strategije in taktike poslovnih pogajanj
[Maribor, 15., 16. in 28. marec 2011]
Kovinoplastika, d.d.
Voditeljska blagovna znamka nove generacije
[Lož, 11. marec 2011]
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.
Uvajanje modela kompetenc
[Ljubljana, 25. februar 2011]
SKB banka, šola vodenja
MBC (Management By Coaching): vodenje s coachingom
[Volčji Potok, 28. februar 2011]
Esotech, d.d.
Kako do večje zavzetosti in motiviranosti ključnih kadrov?
[Bohinj, 11. februar 2011]
Hit, d.d.
Redni letni razgovori (RLR)
[Nova Gorica in Kranjska Gora, februar 2011]
SKB šola vodenja
Kreativno reševanje poslovnih problemov in osnove sistemske teorije
[Kranj, 3. februar 2011]
Premogovnik Velenje, d.d.
Uvajanje modela kompetenc
[Velenje, januar 2011]
Niko, d.d., Železniki
Kako do večje zavzetosti in motiviranosti zaposlenih?
[Ljubljana, januar 2011]
Aletheia
Kako do večje zavzetosti in motiviranosti zaposlenih?
[Ljubljana, 9. december 2010]
RTV Slovenija
Predstavitev raziskave organizacijske mikroklime in zavzetosti zaposlenih
[Ljubljana, 6. december 2009]
Luka Koper, d.d.
Strategije in taktike poslovnih pogajanj
[Koper, 3. december 2010]
Adria Mobil, d.o.o.
Uvajanje modela kompetenc
[Novo mesto, 26. november 2010]
SKB šola vodenja
Upravljanje konfliktov
[Dvorska vas, 24. november 2010]
Nova KBM, d.d.
Strategije in taktike poslovnih pogajanj
[Maribor, 11. in 12. november 2010]
SKB šola vodenja
Timi in timsko delo
[Ljubljana, 8. in 9. november 2010]
Sava, d.d.
Upravljanje zavzetosti zaposlenih
[Lendava, 5. november 2010]
Splošna bolnišnica Celje
Voditeljstvo nove generacije
[Zreče, 5. november 2010]
Adria Mobil, d.d.
Upravljanje zavzetosti zaposlenih
[Novo mesto, 4. november 2010]
Carrera Optyl, d.o.o.
Redni letni razgovori (RLR)
[Ormož, oktober - november 2010]
Polycom, d.o.o.
Redni letni razgovori (RLR)
[Poljane nad Škofjo Loko, 5. oktober 2010]
Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije (SKEI)
Kako učinkovito komunicirati z zaposlenimi v času krize in velikih sprememb: Kakšna je vloga sindikata?
[Velenje, 25. september 2010]
Državni zbor RS
Timi in timsko delo
[Volčji Potok, 13. september 2010]
Elektro Gorenjska, d.d.
Redni letni pogovori vodij in sodelavcev
[Kranj, 6., 8. in 10. september 2009]
Hit, d.d
Uvajanje modela kompetenc
[Nova Gorica, 15. julij 2010]
Domel, d.d.
Motivacijsko vodenje in ključni kadri
[Kranj, 24. junij 2010]
SKB šola vodenja
Motivacijsko in ciljno vodenje (MBO)
[Volčji Potok, 23. junij 2010]
Davčna uprava Republike Slovenije
Uvajanje modela kompetenc
[Ljubljana, 22. junij 2010]
Nova KBM, d.d.
Uvajanje modela kompetenc
[Maribor, 10. junij 2010]
Planet GV, d.o.o.
Prihodnost coachinga in coaching za prihodnost
[Ljubljana, 9. junij 2010]
Iskra ISD, d.d.
Uvajanje modela kompetenc
[Kranj, 4. junij 2010]
Elektro Gorenjska, d.d.
Voditeljstvo nove generacije
[Kranj, 8. in 11. junij 2010]
Center za participativni menedžment
Upravljanje zavzetosti zaposlenih
[Gozd Martuljk, 3. in 4. junij 2010]
1. kongres Novelus komunikacij
PR-teža zaposlenih pri komuniciranju s ciljnimi javnostmi
[Maribor, 1. junij 2010]
Nova Kreditna banka Maribor, d.d.
Kako komunicirati z zaposlenimi za večjo zavzetost?
[Maribor, 26. maj 2010]
SKB, d.d., Šola vodenja
Zbogom terminator manager, dober dan rezonantni vodja!
[Domžale, 25. maj 2010]
Carrera Optyl, d.o.o.
Uvajanje modela kompetenc
[Ormož, 17. maj 2010]
Nielsen Slovenija
Strategije in taktike poslovnih pogajanj
[Ljubljana, 14. maj 2010]
Planet GV, d.o.o.
Strategije in taktike poslovnih pogajanj
[Ljubljana, 10. maj 2010]
Polycom, d.o.o.
Projekt upravljanja delovne uspešnosti zaposlenih in uvajanje modela kompetenc
[Poljane, 23. april 2010]
Iskra ISD, d.d.
Strategije in taktike poslovnih pogajanj I., II. in III.
[Naklo, 22. april 2010]
SKB, d.d., Šola vodenja
Strategija ravnanja z ljudmi: vpliv osebnosti (MBTI model)
[Ljubljana, 13. in 14. april 2010]
SKB, banka, d.d., Societe Generale Group
Šola vodenja: Kompetenčni profil vodje v SKB banki
[Ljubljana, 6. april 2010]
Ydria Motors, d.o.o.
Upravljanje delovne uspešnosti zaposlenih in model kompetenc
[Podskrajnik, 26. marec 2010]
Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS)
Kako učinkovito komunicirati z zaposlenimi v času krize in velikih sprememb?
[Ljubljana, 16. marec 2010]
Gorenjska banka, d.d.
Upravljanje delovne uspešnosti zaposlenih v Gorenjski banki, d.d.
[Kranj, 8. marec 2010]
Planet GV: Kadrovski forum javne uprave
MBO ciljno in motivacijsko vodenje
[Ljubljana, 10. februar 2010]
Splošna bolnišnica Brežice in Aletheia
Zbogom terminator management, dober dan rezonantni vodja!
[Brežice, 5. februar 2010]
Združenje delodajalcev Slovenije
Kako se učinkovito pogajati?
[Ljubljana, 3. februar 2010]
Sava, d.d.
Lastnosti sodobnega vodje
[Kranj, 28. januar 2010]
Gorenjska banka, d.d.
Redni letni razgovori (RLR)
[Kranj, 25. in 27. januar 2010]
Iskra ISD, d.d.
Strategije in taktike poslovnih pogajanj I., II. in III.
[Šmarjetna gora, 15. in 16. januar 2010]
3. srečanje Sekcije korporacijskih pravnikov
Strategije in taktike poslovnih pogajanj
[Jesenice, 14. januar 2010]
RTV Slovenija
Razvojni Letni Pogovori (RLP 2009)
[Koper in Ljubljana, december 2009]
Savatech, d.o.o.
Komunikacijske kompetence vodij tretje generacije
[Terme Banovci, 11. december 2009]
Združenje direktorjev slovenskih bolnišnic
Kompetenčni profil vodje tretje generacije: zbogom terminator management, dober dan rezonantni vodja!
[Izola, 11. december 2009]
Mobitel, d.d.
MBO ciljno in motivacijsko vodenje
[Ljubljana, 10. december 2009]
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Zadovoljni ali zavzeti zaposleni - kaj bolj pripomore k uspešnosti organizacije?
[Portorož, 9. december 2009]
Ydria Motors, d.o.o.
Upravljanje zavzetosti in delovne uspešnosti zaposlenih: kompetenčni profil vodje tretje generacije
[Nova Gorica, 27. november 2009]
Planet GV, d.o.o.
Kako komunicirati z zaposlenimi v času krize in sprememb?
[Ljubljana, 24. november 2009]
Gorenjska banka, d.d.
Redni letni razgovori (RLR)
[Kranj, 23. in 25. november 2009]
Količevo Karton, d.o.o.
Strategije upravljanja sprememb ali obvladovanje presenečenj?
[Volčji Potok, 19. november 2009]
Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS)
Kako učinkovito komunicirati z zaposlenimi v času krize in velikih sprememb?
[Ljubljana, 16. november 2009]
15. jesensko poslovno srečanje tajnic in poslovnih sekretark
Kako komunicirati s sodelavci in vodjo v času sprememb?
[Zreče, 9.november 2009]
Iskra ISD, d.d.
Strategije in taktike poslovnih pogajanj I., II. in III.
[Kranj, 6. - 7. november 2009]
2. mednarodni znanstveni simpozij Društva medicinskih sester
Kompetenčni profil vodje tretje generacije: zbogom terminator management, dober dan rezonantni vodja!
[Maribor, 23. oktober 2009]
SKB, d.d., Societe Generale Group
Managing conflicts: fight, flight or five better ways?
[Volčji Potok, October 21th 2009]
Termoelektrarne Trbovlje (TET)
Kompetenčni profil vodje tretje generacije
[Fiesa, 14. oktober 2009]
Statistični urad RS
Nedenarne oblike nagrajevanja in motiviranja zaposlenih
[Ljubljana, 13. in 16. oktober 2009]
Elektro Gorenjska, d.d.
Letni pogovori vodij in sodelavcev
[Kranj, 12. in 15. oktober ter 10. in 12. november 2009]
Planet GV, d.o.o.
Zadovoljni ali zavzeti zaposleni - kaj bolj pripomore k uspešnosti organizacije?
[Kranjska Gora, 8. in 9. oktober 2009]
GZS - Združenje kovinske industrije, 31. posvet ORODJARSTVO 2009
MBC (Management By Coaching): vodenje s coachingom
[Portorož, 7. oktober 2009]
Planet GV, d.o.o.
Managing conflicts: using original thinking
[Ljubljana, 18. september 2009]
Karton Količevo, d.o.o.
MBC (Management By Coaching): vodenje s coachingom
[Količevo, 17. september 2009]
Tri-Pro, d.o.o.
MBC (Management By Coaching): vodenje s coachingom
[Volčji Potok, 9. - 10. september 2009]
Praetor, d.o.o.
Strategije in taktike poslovnih pogajanj I., II. in III.
[Ljubljana, 18. junij, 7. julij in 8. september 2009]
Zavarovalnica Tilia, d.d.
Vpliv zavzetosti zaposlenih in zavzetosti strank na poslovno uspešnost
[Novo mesto, 26. avgust 2009]
RTV Slovenija
Uvajanje modela kompetenc
[Ljubljana, 22.junij 2009]
TRI-PRO, d.o.o.
Kreativno reševanje poslovnih problemov in osnove sistemske teorije
[Volčji Potok, 19. junij 2009]
Begrad, d.d.
Begradovi letni razgovori
[Črnomelj, 17. junij in 1. julij 2009]
NLB, d.d.
Umetnost dialoga v kriznih situacijah
[Volčji Potok, 10. junij 2009]
Planet GV, d.o.o.
Individualni vedenjski coaching vodij: inovacija ali imitacija?
[Ljubljana, 9. junij 2009]
Holding Slovenske Elektrarne
Sistem letnih razgovorov vodja : sodelavec
[Volčji Potok, 8. in 11. junij 2009]
Splošna bolnišnica Celje
Uvajanje modela kompetenc
[Celje, 1. junij 2009]
Planet GV, d.o.o.
Nove oblike nedenarnega nagrajevanja in motiviranja
[Ljubljana, 25. maj 2009]
Karton Količevo, d.o.o.
Kreativno reševanje poslovnih problemov in osnove sistemske teorije
[Ljubljana, 21. in 22. maj 2009]
Zavarovalnica Tilia, d.d.
Vpliv zavzetosti zaposlenih in zavzetosti strank na poslovno uspešnost
[Brdo pri Kranju, 9. maj 2009]
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Uvajanje modela kompetenc v poslovne in kadrovske procese
[Trbovlje, 5. maj 2009]
TRI-PRO, d.o.o.
Komunikacijski profil vodij tretje generacije
[Volčji Potok, 7. maj 2009]
Količevo Karton, d.o.o.
Komunikacijske kompetence vodij tretje generacije
[Količevo, 21. april 2009]
TRI-PRO, d.o.o.
Razvoj timov in timskega dela
[Volčji Potok, 16. in 17. april 2009]
Savaprojekt, d.d.
Timi: Izbira in razvoj
[Kostanjevica, 13. in 14. april 2009]
SKB banka, d.d.
Nedenarne oblike motiviranja in spodbujanja zaposlenih
[Ljubljana, 7., 8. in 20 april 2009]
2. HRM konferenca v zavarovalništvu
Sistemi nagrajevanja in motiviranja zaposlenih: Zakaj denar (ne) deluje?
[Ljubljana, 31. marec 2009]
Količevo Karton, d.o.o.
Timi in timsko delo
[Količevo, 26. in 27. marec 2009]
Salonit Anhovo, d.d.
Salonitovi (letni) razgovori (SLR)
[Anhovo, 3. in 19. marec 2009]
Savaprojekt, d.d.
Sistem letnih razgovorov
[Krško, februar - marec 2009]
TRI-PRO, d.o.o.
Upravljanje konfliktov
[Volčji Potok, 29. januar 2009]
Količevo Karton, d.o.o.
Upravljanje konfliktov
[Količevo, 27. januar 2009]
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Uvajanje letnih razgovorov
[Krško, februar - marec 2009]
Savaprojekt, d.d.
Strategije ravnanja z ljudmi in vpliv osebnosti (MBTI model)
[Kostanjevica, januar 2009]
Savaprojekt, d.d.
Uvajanje modela kompetenc
[Krško, januar 2009]
HSE, d.o.o.
Uvajanje modela kompetenc v kadrovske prakse
[Ljubljana, 16. december 2008]
Skupina Prevent
Upravljanje zavzetosti zaposlenih
[Slovenj Gradec, 12. december 2oo8]
Količevo Karton, d.o.o.
Vodenje zaposlenih
[Volčji Potok, 26. november 2008]
Mobitel, d.d.
MBO ciljno vodenje
[Ljubljana, 14., 17., 21. in 24. november ter 8. december 2008]
Atech elektronika, d.o.o.
Kompetenčni profil vodje tretje generacije
[Bač pri Materiji, 7. november 2008]
Savaprojekt, d.d.
Zavzetost zaposlenih
[Krško, 6. november 2008]
Količevo Karton, d.o.o.
Strategije ravnanja z ljudmi in vpliv osebnosti (MBTI model)
[Volčji Potok, 27. - 28. oktober 2008]
SKB,d.d. Societe Generale Group
SKB Annual Business Event: Management By Engagement (MBE)
[Volčji Potok, October 22nd 2008]
TRI-PRO, d.o.o.
Zavzetost zaposlenih
[Domžale, 21. oktober 2008]
TRI-PRO, d.o.o.
Uvajanje letnih razgovorov
[Volčji Potok, 16. oktober 2008]
Splošna bolnišnica Jesenice
Usposabljanje za letne razgovore
[Ribno, 14., 17. in 30. oktober ter 11., 18. in 25. november 2008]
DDC svetovanje inženiring, d.o.o.
Preoblikovanje strategije komuniciranja
[Volčji Potok, 10. oktober 2008]
Karton Količevo, d.d.
Model 360 povratne informacije sodelavcev
[Količevo, 30. september 2008]
NLB, d.d.
Strategije ravnanja z ljudmi
[Ljubljana, 11. junij in Brenholc, 7. oktober 2008]
NLB, d.d. Sektor za investicijsko bančništvo
Kako do zavzetosti talentiranih sodelavcev?
[Ljubljana, 3. oktober 2008]
Kadrovska konferenca:
Zakaj nedenarno motiviranje bolj motivira zaposlene?
[Maribor, 25. in 26. september 2008]
Združenje delodajalcev Slovenije
Nedenarne oblike nagrajevanja in motiviranja zaposlenih
[Ljubljana, 13. februar in 11. marec ter 25. september 2008]
Gorenjske Elektrarne, d.o.o.
Letni razgovori med vodjo in sodelavcem
[Kranj, 2008]
TRI - PRO, d.o.o.
Vodenje in motiviranje zaposlenih
[Volčji Potok, 17. - 18. september 2008]
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Projekt "Posodobitev kadrovskih procesov"
[Krško, september 2008]
NLB, d.d.
Strategije in taktike poslovnih pogajanj I. in II.
[Ljubljana, 10. september in 12. november 2008]
Salonit, d.d.
Projekt uvajanja kompetenc
[Deskle, oktober 2008]
S & T, d.d.
Model 360 povratne informacije sodelavcev
[Ljubljana, 7. julij 2008]
TRI - PRO, d.o.o.
Strategije ravnanja z ljudmi in vpliv osebnosti (MBTI model)
[Volčji Potok, 5. - 6. junij 2008]
Društvo medicinskih sester, Novo mesto
Zakaj odpovedujejo programi osebnega strokovnega razvoja?
[Dolenjske Toplice, 29. maj 2008]
Količevo Karton, d.o.o.
Nedenarne oblike nagrajevanja in motiviranja zaposlenih
[Količevo, 27. maj 2008]
Adecco
Nedenarne oblike nagrajevanja in motiviranja zaposlenih
[Novo mesto, 22. maj 2008]
Genera, d.o.o.
Strategije in taktike poslovnih pogajanj II.
[Ljubljana, 21. maj 2008]
Begrad, d.d.
Nedenarne oblike nagrajevanja in motiviranja zaposlenih
[Novo mesto, 15. maj 2008]
Iskra Avtoelektrika, d.d
Simulacija poteka IKR (Iskrini Kompetenčni razgovori)
[Solkan, 8. maj 2008]
Iskra Avtoelektrika, d.d.
Vodja tretje generacije managementa
[Solkan, 7. maj 2008]
Združenje delodajalcev Slovenije
Vodja tretje generacije managementa
[Ljubljana, 22. april 2008]
DHL Slovenija
Nedenarne oblike nagrajevanja in motiviranja zaposlenih
[Trzin, 18. april 2008]
Planet GV, Dnevi kadrovskih delavcev
Razvoj nove strategije ravnanja z ljudmi (HRM)
[Portorož, 16. - 18. april 2008]
Univerzitetni klinični center Maribor
Kompetence in nova generacija managementa
[Rogaška Slatina, 11. in 14. april 2008]
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Usposabljanje vodij za letne razgovore
[Šoštanj, 8.-23. april 2008]
NLB d.d., Sektor za trgovanje s finančnimi inštrumenti
Kako do zavzetosti talentiranih sodelavcev?
[Strunjan, 4.-5. april 2008]
Planet GV, d.o.o.
Nematerialne oblike nagrajevanja in motiviranja
[Ljubljana, 1. april 2008]
Nuklearna elektrarna Krško
Strategije upravljanja zavzetosti zaposlenih
[Rovinj, 25. - 28. marec 2008]
Splošna bolnišnica Izola
Prenova sistemizacije opisov delovnih mest: model kompetenc
[Izola, 23. marec 2008]
Hit, d.d
Kako do motivacije in zavzetosti zaposlenih?
[Nova Gorica, 17. in 21. marec 2008]
Tehtnica Železniki d.o.o.
Zavzetost in motivacija zaposlenih
[Železniki, 12. marec 2008]
Univerzitetni klinični center Maribor
Uvajanje modela kompetenc
[Maribor, marec 2008]
SGP Pomgrad, d.d.
Komunikacijske kompetence vodij tretje generacije
[Murska Sobota, 21. februar 2008]
Iskra Avtoelektrika, d.d
Simulacija poteka IKR (Iskrini Kompetenčni razgovori)
[Solkan, februar-marec 2008]
Hit, d.d
Uvajanje sistemov kompetenc
[Nova Gorica, februar 2008]
Hermes Softlab, d.d.
Nedenarne oblike nagrajevanja in motiviranja zaposlenih
[Ljubljana, 14. februar in Maribor, 4. marec 2008]
Združenje delodajalcev Slovenije
Nedenarne oblike nagrajevanja in motiviranja zaposlenih
[Ljubljana, 13. februar in 11. marec ter 25. september 2008]
Letališče Jožeta Pučnika
Uvajanje modela kompetenc v upravljanje delovne uspešnosti
[Brnik, februar 2008]
Almont d.o.o.
Uvajanje kompetenc
[Slovenska Bistrica, februar 2008]
Bureau Veritas,d.o.o.
Model 360° povratne informacije sodelavcev
[Ljubljana, 5. februar 2008]
Almont d.o.o.
Management tretje generacije
[Moravske Toplice, 1. in 2. februar 2008]
Elektro Gorenjska, d.d.
Uvajalni in redni letni razgovori
[Kranj, 29. in 30. januar 2008]
Visoka šola zdravstvene nege Jesenice
Seminar Jaz in moja kariera
[Bled, 25. januar 2008]
Skupina Cimos
Uvajanje kompetenc v poslovne modele organizacij
[Koper, 24.januar 2008]
Simobil, d.d.
Nedenarne oblike nagrajevanja in motiviranja zaposlenih
[Ljubljana, 23.januar 2008]
Mladinska knjiga ZALOŽBA
Uvajanje sistema kompetenc
[Ljubljana, 18. januar 2008]
S&T Slovenija, d.d.
Letni razgovori in ciljno vodenje (MBO)
[Ljubljana, januar 2008]
Domel, d.d.
Domelovi kompetenčni razgovori
[Železniki, 13. december 2007]
Mobitel, d.d.
Predstavitev raziskave organizacijske mikroklime (2007)
[Ljubljana, 10. december 2007]
Planet GV, d.o.o.
Motivacija in zavzetost zaposlenih: metode in modeli
[Ljubljana, 6. december 2007]
Domel, d.d.
Domelovi kompetenčni razgovori
[Železniki, 5. december 2007]
Domel, d.d.
Domelovi kompetenčni razgovori
[Železniki, 22. november 2007]
Domel, d.d.
Domelovi kompetenčni razgovori
[Železniki, 15. november 2007]
Iskra Avtoelektrika, d.d
Usposabljanje vodij za letne razgovore
[Nova Gorica, 13. november 2007]
Domel, d.d.
Domelovi kompetenčni razgovori
[Železniki, 8. november 2007]
Kolektor Group, d.o.o.
Nedenarne oblike nagrajevanja in motiviranja zaposlenih
[Idrija, 7. november 2007]
Planet GV, d.o.o
Nematerialne oblike nagrajevanja in motiviranja
[Ljubljana, 24. oktober 2007]
Iskra Avtoelektrika, d.d
Usposabljanje vodij za letne razgovore
[Nova Gorica, 23. oktober 2007]
Iskra Avtoelektrika, d.d
Usposabljanje vodij za letne razgovore
[Nova Gorica, 16. oktober 2007]
Planet GV, d.o.o
1 ali 101 razlog za intranet?
[Ljubljana, 11. oktober 2007]
GZS - Združenje kovinske industrije
Novi standardi vodenja in ravnanja z zaposlenimi?
[Portorož, 10. oktober 2007]
Iskra Avtoelektrika, d.d
Usposabljanje vodij za letne razgovore
[Nova Gorica, 9. oktober 2007]
Splošna bolnišnica Jesenice
Strategije upravljanja sprememb ali obvladovanja presenečenj in kaosa?
[Zreče, 5. in 6. oktober 2007]
Iskra Avtoelektrika, d.d
Usposabljanje vodij za letne razgovore
[Nova Gorica, 2. oktober 2007]
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Usposabljanje vodij za letne razgovore
[Šoštanj, 26. september 2007]
Iskra Avtoelektrika, d.d
Usposabljanje vodij za letne razgovore
[Nova Gorica, 25. september 2007]
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Usposabljanje vodij za letne razgovore
[Šoštanj, 19. september 2007]
Splošna bolnišnica Jesenice
Model kompetenc: prenova sistemizacije in uvajanje letnih razgovorov
[Jesenice, 13. september 2007]
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Usposabljanje vodij za letne razgovore
[Šoštanj, 12. september 2007]
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Usposabljanje vodij za letne razgovore
[Šoštanj, 5. september 2007]
Iskra Avtoelektrika, d.d
Usposabljanje vodij za letne razgovore
[Nova Gorica, oktober 2007]
Esotech, d.d.
Usposabljanje vodij za letne razgovore
[Velenje, september 2007]
Salonit Anhovo, d.d.
Nedenarne oblike nagrajevanja in motiviranja
[Deskle, 20. september 2007]
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Usposabljanje vodij za letne razgovore
[Šoštanj, junij - september 2007]
G7, družba za varovanje, d.o.o.
Usposabljanje vodij za izvajanje letnih pogovorov s sodelavci
[Ljubljana, julij - september 2007]
Klub managerjev in podjetnikov
Nedenarne oblike nagrajevanja in motiviranja
[Lendava, 29. junij 2007]
KD Group, d.d.
Strategija razvoja kadrovske arhitekture Skupine KD Group
[Ljubljana, 22. junij 2007]
Domel, d.d.
Uvajalni letni razgovori
[Železniki, 21. junij 2007]
Esotech, d.d.
Uvajanje sistema kompetenc
[Velenje, 20. junij 2007]
Novoles, d.d.
Strategije in taktike poslovnih pogajanj
[Straža, 12. junij 2007]
Krka, d.d.
Engaging, Motivating and Retaining Your Key Employees
[Strunjan, June 8th, 2007]
Domel, d.d.
Uvajalni letni razgovori
[Železniki, 7. junij 2007]
Planet GV, d.o.o
Novosti v letnih pogovorih s sodelavci
[Ljubljana, 6. junij 2007]
Planet GV, d.o.o
Nematerialne oblike nagrajevanja in motiviranja
[Ljubljana, 29. maj 2007]
Javni jamstveni in preživninski sklad RS
Uvajalni letni pogovori
[Ribno, 22. maj 2007]
Planet GV, d.o.o
Kompetenčni profil vodij v nabavi
[Portorož, 18. maj 2007]
G7, družba za varovanje, d.o.o.
Uvajanje sistema kompetenc
[Ljubljana, 11. maj 2007]
Mobitel, d.d.
Trening specifičnih komunikacijskih veščin
[Ljubljana, 25. april 2007]
Planet GV, d.o.o.
Nove strateške vloge kadrovskih delavcev
[Portorož, 19. april 2007]
Opomba: Za ogled gradiv ne potrebujete uporabniškega imena in gesla.
Iskra Avtoelektrika, d.d
Strategije ravnanja z ljudmi in vpliv osebnosti
[Nova Gorica, 10. in 11. april 2007]
Javni zavod Arnes
Upravljanje človeških virov... ali strategije ravnanja z ljudmi?
[Rakov Škocjan, 6. april 2007]
Slovensko društvo za odnose z javnostmi
Organizacijske komunikacije tretje generacije
[Ljubljana, 5. april 2007]
Iskra Avtoelektrika, d.d
Strategije ravnanja z ljudmi in vpliv osebnosti
[Medana, 3. in 4. april 2007]
Splošna bolnišnica Maribor
Timi in timsko delo
[Rogaška Slatina, 30. marec 2007]w
Planet GV, d.o.o
1 ali 101 razlog za intranet?
[Ljubljana, 29. marec 2007]
Dnevi sodobnega poslovanja 2007
Ključ do človeškega, socialnega in psihološkega kapitala organizacij
[Ljubljana, 22. marec 2007]
Opomba: Za ogled gradiv ne potrebujete uporabniškega imena in gesla.
Esotech, d.d.
Uvajanje sistema kompetenc
[Velenje, 16. marec 2007]
Iskra Avtoelektrika, d.d
Strategije ravnanja z ljudmi in vpliv osebnosti
[Medana, 14. in 15. marec 2007]
Akademija Panta Rei
E-pošta, E-trgovina, E-trženje, E-komuniciranje, E-poslovanje, E... nough!
[Ljubljana, 13. marec 2007]
Javni jamstveni in preživninski sklad RS
Uvajanje sistema kompetenc in letnih pogovorov
[Ljubljana, 6. marec 2007]
Domel, d.d.
Uvajanje sistema kompetenc
[Železniki, 26. februar 2007]
Združenje Svetov delavcev slovenskih podjetij
Novi standardi vodenja in ravnanja z zaposlenimi
[Ljubljana, 16. februar 2007]
Iskra Avtoelektrika, d.d
Strategije ravnanja z ljudmi in vpliv osebnosti
[Medana, 13. in 14. februar 2007]
Iskra Avtoelektrika, d.d
Strategije ravnanja z ljudmi in vpliv osebnosti
[Medana, 6. in 7. februar 2007]
Iskra Avtoelektrika, d.d
Strategije ravnanja z ljudmi in vpliv osebnosti
[Nova Gorica, 23. in 24. januar 2007]
Splošna bolnišnica Maribor
Strategije ravnanja z zaposlenimi
[Maribor, 19. in 20. januar 2007]
Iskra Avtoelektrika, d.d
Strategije ravnanja z ljudmi in vpliv osebnosti
[Nova Gorica, 16. in 17. januar 2007]
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Posodobitev opisov delovnih mest
[Šoštanj, 18. januar 2007]
Esotech, d.d.
Strategije in taktike poslovnih pogajanj
[Velenje, 21. december 2006]
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Komunikacijske kompetence vodij
[Otočec, 12. in 13. december 2006]
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.
Organizacijska klima in zavzetost zaposlenih
[Nova Gorica, 8. december 2006]
Bureau Veritas, d.o.o
Letni razgovori ali hoja k spovedi?
[Ljubljana, 7. december 2006]
Planet GV, d.o.o
Novosti v letnih pogovorih s sodelavci
[Ljubljana, 6. december 2006]
Gospodarska zbornica Slovenije
Upravljanje sprememb ali obvladovanje presenečenj?
[Ljubljana, 2. december 2006]
Esotech, d.d.
Strategije in taktike poslovnih pogajanj
[Velenje, 29. november 2006]
Planet GV, d.o.o
Praktičen model uvajanja kompetenc
[Ljubljana, 28. november 2006]
Splošna bolnišnica Maribor, Služba zdravstvene nege
Strategije ravnanja z zaposlenimi
[Maribor, 24. in 25. november 2006]
Planet GV, d.o.o
Kreativno reševanje poslovnih problemov
[Ljubljana, 23. november 2006]
Iskra Avtoelektrika, d.d
Strategije ravnanja z ljudmi in vpliv osebnosti
[Nova Gorica, 21. in 22. november 2006]
Mobitel, d.d.
Predstavitev raziskave organizacijske mikroklime
[Ljubljana, 17. november 2006]
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Komunikacijske kompetence vodij
[Otočec, 16. in 17. november 2006]
Planet GV, d.o.o
Nematerialne oblike nagrajevanja in motiviranja
[Ljubljana, 14. november 2006]
Slovensko društvo za odnose z javnostmi
Organizacijske komunikacije tretje generacije
[Ljubljana, 15. november 2006]
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Uvajanje sistema kompetenc
[Šoštanj, 10. november 2006]
Mobitel, d.d.
Predstavitev raziskave organizacijske mikroklime
[Ljubljana, 7. november 2006]
Planet GV, d.o.o
1 ali 101 razlog za intranet?
[Ljubljana, 7. november 2006]
Splošna bolnišnica Maribor
Strategije ravnanja z zaposlenimi
[Maribor, 26. in 27. oktober 2006]
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Upravljanje konfliktov in problemskih situacij
[Otočec, 19. in 20. oktober 2006]
Elektro Gorenjska, d.d.
Redni letni razgovori
[Kranj, 18. oktober 2006]
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.
Kreativno reševanje poslovnih problemov
[Nova Gorica, 16. in 17. oktober 2006]
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Komunikacijske kompetence vodij
[Otočec, 12. in 13. oktober 2006]
Adria Mobil, d.o.o.
Simulacije poslovnih pogajanj
[Novo mesto, 10. oktober 2006]
Planet GV, d.o.o
Relativna in normativna metoda ocen uspešnosti vodij
[Rogaška Slatina, 6. oktober 2006]
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.
Obvladovanje konfliktov
[Nova Gorica, 3. in 4. oktober 2006]
Javna agencija RS za energijo
Uvajanje letnih razgovorov
[Maribor, 2. oktober 2006]
Manpower, d.o.o
Klasičnim letnim razgovorom bije plat zvona?
[Ljubljana, 29. september 2006]
Združenje delodajalcev Slovenije
Strategije in taktike pogajanj
[Ljubljana, 27. september 2006]
Splošna bolnišnica Maribor
Situacijski model vodenja
[Rogaška Slatina, 26. september 2006]
Planet GV, d.o.o
S komunikacijskimi veščinami do zavzetosti zaposlenih
[Ljubljana, 25. september 2006]
Belinka, d.d.
Zavzetost zaposlenih: novi imperativi poslovne uspešnosti?
[Osilnica, 21. do 23. september 2006]
Siemens, d.o.o.
Uvajanje letnih razgovorov
[Ljubljana, 11. september 2006]
Krka, d.d.
Public Relations and Communication Management
[Šmarješke Toplice, July 27th, 2006]
Siemens, d.o.o.
Uvajanje letnih razgovorov
[Ljubljana, 5. julij 2006]
Javna agencija RS za energijo
Vodja tretje generacije managementa
[Maribor, 29. junij 2006]
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Kreativno reševanje poslovnih primerov
[Otočec, 22. in 23. junij 2006]
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Redni letni razgovori
[Kranj, 21. junij 2006]
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Redni letni razgovori
[Murska Sobota, 20. junij 2006]
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Upravljanje konfliktov in problemskih situacij
[Otočec, 15. in 16. junij 2006]
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Redni letni razgovori
[Kranj, 14. junij 2006]
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Redni letni razgovori
[Nova Gorica, 13. junij 2006]
1. dnevi javnega sektorja
Zavzetost zaposlenih
[Portorož, 9. junij 2006]
Opomba: Za ogled gradiv ne potrebujete uporabniškega imena in gesla.
Nova ljubljanska banka, d.d.
Upravljanje konfliktov in problemskih situacij
[Dobrna, 7. junij 2006]
Splošna bolnišnica Maribor
Strategije upravljanja sprememb ali obvladovanja presenečenj?
[Podčetrtek, 2. junij 2006]
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Redni letni razgovori
[Maribor, 31. maj 2006]
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Redni letni razgovori
[Ravne, 30. maj 2006]
Iskra Avtoelektrika, d.d
Posodobitev opisov delovnih mest
[Nova Gorica, 26. maj 2006]
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Redni letni razgovori
[Otočec, 24. maj 2006]
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.
Strategije in taktike poslovnih pogajanj
[Nova Gorica, 23. maj 2006]
Planet GV, d.o.o
Protokol in etična načela uporabe elektronske pošte
[Portorož, 18. maj 2006]
Opomba: Za ogled gradiv s kongresa ne potrebujete uporabniškega imena in gesla.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Redni letni razgovori
[Kranj, 17. maj 2006]
Planet GV, d.o.o
Veščine upravljanja ali kompetence vodenja?
[Portorož, 15. in 16. maj 2006]
Planet GV, d.o.o
Priprava kataloga kompetenc
[Ljubljana, 15. maj 2006]
Nova ljubljanska banka, d.d.
Strategije ravnanja z ljudmi
[Jeruzalem, 12. maj 2006]
Planet GV, d.o.o
Poslovna pogajanja v zahtevnejših situacijah
[Ljubljana, 25. april 2006]
Zavarovalnica Tilia, d.d.
Sistem letnih razgovorov
[Novo mesto, 24. april 2006]
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Kreativno reševanje poslovnih primerov
[Otočec, 20. in 21. april 2006]
Slovensko društvo za odnose z javnostmi
Organizacijske komunikacije tretje generacije
[Ljubljana, 14. april 2006]
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.
Timi in timsko delo II.
[Nova Gorica, 12. in 13. april 2006]
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.
Strategije in taktike poslovnih pogajanj
[Nova Gorica, 6. in 7. april 2006]
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Strateške vloge kadrovske funkcije
[Otočec, 4. in 5. april 2006]
Maksim, d.o.o.
Opomnik za uvajalne letne razgovore
[Celje, 3. april 2006]
Planet GV, d.o.o
Učinkovite strategije komuniciranja z javnostmi in mediji
[Portorož, 31. marec 2006]
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.
Timi in timsko delo
[Nova Gorica, 29. in 30. marec 2006]
Zavarovalnica Triglav, d.d., OE Ljubljanja
Nedenarne oblike spodbujanja in motiviranja zaposlenih
[Ljubljana, 28. marec 2006]
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Prepričljivo komuniciranje
[Otočec, 23. in 24. marec 2006]
Mobitel, d.d.
Pogajalske veščine: simulacija kompleksnih poslovnih pogajanj
[Ljubljana, 21. marec 2006]
GV Izobraževanje, d.o.o
Nematerialne oblike nagrajevanja in motiviranja
[Ljubljana, 10. marec 2006]
Štore Steel, d.o.o.
Ustvarjalno in inovativno reševanje poslovnih primerov
[Teharje, 9. marec 2006]
Akademija Panta Rei
Nova generacija turbo komuniciranja organizacij: vloga intranetov
[Ljubljana, 8. marec 2006]
KD Group
Komuniciranje z in med zaposlenimi
[Ljubljana, 7. marec 2006]
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.
Uvajalni letni razgovori
[Nova Gorica, 6. marec 2006]
Genera, d.o.o.
Strategije in taktike poslovnih pogajanj
[Ljubljana, 3. marec 2006]
GV Izobraževanje, d.o.o
Misliti digitalno, djelovati ljudski
[Opatija, 28. februar 2006]
Opomba: Za ogled gradiv s foruma ne potrebujete uporabniškega imena in gesla.
Javna agencija RS za energijo
Posodobitev opisov delovnih mest
[Maribor, 22. februar 2006]
Štore Steel, d.o.o.
Ustvarjalno in inovativno reševanje poslovnih primerov
[Teharje, 16. februar 2006]
GV Izobraževanje, d.o.o
Nefinančni vidiki nagrajevanja zaposlenih v javni upravi
[Ljubljana, 14. februar 2006]
Opomba: Za ogled gradiv s posveta ne potrebujete uporabniškega imena in gesla.
Združenje Svetov delavcev
Model "Zavzetost zaposlenih": motiv za sodelovanje Svetov delavcev
[Ljubljana, 7. februar 2006]
Maksim, d.o.o.
Strategije in taktike poslovnih pogajanj
[Celje, 28. januar 2006]
Mobitel, d.d.
Trening specifičnih komunikacijskih veščin
[Ljubljana, 26. januar 2006]


Ne učimo se za šolo, marveč za življenje.
Seneka

Natisni stranPošlji po e-pošti